Subiectul I

 1. Imaginea unui obiect real aşezat în faţa unei lentile divergente, perpendicular pe axa optică principală, este:
  1. reală şi micşorată
  2. reală şi mărită
  3. virtuală şi mărită
  4. virtuală şi micşorată.

Răspuns:

 1. virtuală şi micşorată

Imaginea unui obiect real creată de o lentilă divergentă este întotdeauna virtuală și micșorată, indiferent de poziția obiectului, dacă acesta se află situat perpendicular pe axa optică principală a lentilei.

\Rightarrow d

 1. Simbolurile fiind cele utilizate în manualele de fizică, energia a unui foton este dată de expresia:
  1. \varepsilon =h\nu
  2. \varepsilon =h \frac{c}{\nu}
  3. \varepsilon = \frac{h}{\nu}
  4. \varepsilon =h \frac{\nu}{c}

Răspuns:

 1. \varepsilon =h\nu

Prin definiție, energia unui foton are formula: 

\varepsilon =h\cdot \nu

\Rightarrow a

 1. Unitatea de măsură a convergenţei unei lentile este:
  1. \text{m}
  2. \text{m}^2
  3. \text{m}^{-1}
  4. \text{m}^{-2}

Răspuns:

 1. \text{m}^{-1}

\begin{align*} c=\frac{1}{f} \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow [c]_{SI}&=\left [ \frac{1}{f} \right ]_{SI} \\\\& =\frac{1}{[f]_{SI}} \\\\& =\frac{1}{\text{m}} \\\\& =\text{m}^{-1} \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow [c]_{SI}& =\text{m}^{-1} \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow c \end{align*}

 1. Un fascicul de lumină se propagă paralel cu axa optică principală a unui sistem optic centrat format din două lentile convergente identice, având distanţa focală \begin{align*} f =10\text{ cm} \end{align*}. Fasciculul de lumină iese din sistemul optic tot paralel cu axa optică pricipală. Distanţa dintre lentile este:
  1. \begin{align*} 0 \end{align*}
  2. \begin{align*} 5 \text{ cm} \end{align*}
  3. \begin{align*} 10\text{ cm} \end{align*}
  4. \begin{align*} 20\text{ cm} \end{align*}

Răspuns:

 1. \begin{align*} 20\text{ cm} \end{align*}

Cele două lentile au distanța focală \begin{align*} 10\text{ cm} \end{align*}.

Se observă că focarele celor două lentile trebuie să fie situate în același punct pe axa optică principală (\begin{align*} f_{1,2} \end{align*}) pentru ca razele care intră paralele în sistemul optic să iasă tot paralele din sistem.

Rezultă că distanța dintre lentile este egală cu:

\begin{align*} D&=f_{1}+f_{2} \\& =2\cdot f \\& =2\cdot 10 \\& =20 \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow D=20\ \text{cm} \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow d \end{align*}

 1. În figura alăturată este reprezentată caracteristica curent-tensiune \begin{align*} I = f (U ) \end{align*}, obţinută într-un experiment cu o celulă fotoelectrică.

Tensiunea de stopare a fotoelectronilor emişi are valoarea:

 1. \begin{align*} -3,2 \text{ V} \end{align*}
 2. \begin{align*} -1,6 \text{ V} \end{align*}
 3. \begin{align*} 18,4 \text{ V} \end{align*}
 4. \begin{align*} 20 \text{ V} \end{align*}

Răspuns:

 1. \begin{align*} -1,6 \text{ V} \end{align*}

Din grafic se observă că intensitatea curentului este \begin{align*} 0 \end{align*} atunci când tensiunea are valoarea \begin{align*} -1,6 \text{ V} \end{align*}.

Așadar, tensiunea de stopare are valoarea \begin{align*} -1,6 \text{ V} \end{align*}.

\begin{align*} \Rightarrow b \end{align*}