Subiectul I

Mai jos ai enunțate cele 5 problemele de optică ale Subiectului I date elevilor filierei tehnologice în cadrul probei la alegere a sesiunii august-septembrie de Bac 2016, la fizică, modulul Optică.

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Imaginea unui obiect real aşezat în faţa unei lentile divergente, perpendicular pe axa optică principală, este:
  1. reală şi micşorată
  2. reală şi mărită
  3. virtuală şi mărită
  4. virtuală şi micşorată.
 1. Simbolurile fiind cele utilizate în manualele de fizică, energia a unui foton este dată de expresia:
  1. \varepsilon =h\nu
  2. \varepsilon =h \frac{c}{\nu}
  3. \varepsilon = \frac{h}{\nu}
  4. \varepsilon =h \frac{\nu}{c}
 1. Unitatea de măsură a convergenţei unei lentile este:
  1. \text{m}
  2. \text{m}^2
  3. \text{m}^{-1}
  4. \text{m}^{-2}
 1. Un fascicul de lumină se propagă paralel cu axa optică principală a unui sistem optic centrat format din două lentile convergente identice, având distanţa focală \begin{align*} f =10\text{ cm} \end{align*}. Fasciculul de lumină iese din sistemul optic tot paralel cu axa optică pricipală. Distanţa dintre lentile este:
  1. \begin{align*} 0 \end{align*}
  2. \begin{align*} 5 \text{ cm} \end{align*}
  3. \begin{align*} 10\text{ cm} \end{align*}
  4. \begin{align*} 20\text{ cm} \end{align*}
 2. În figura alăturată este reprezentată caracteristica curent-tensiune \begin{align*} I = f (U ) \end{align*}, obţinută într-un experiment cu o celulă fotoelectrică. 

Tensiunea de stopare a fotoelectronilor emişi are valoarea:

 1. \begin{align*} -3,2 \text{ V} \end{align*}
 2. \begin{align*} -1,6 \text{ V} \end{align*}
 3. \begin{align*} 18,4 \text{ V} \end{align*}
 4. \begin{align*} 20 \text{ V} \end{align*}

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in