Subiectul I

Problemele de electricitate ale Subiectului I dat la Bacalaureat în data de 26 august 2016 elevilor care au absolvit filiera tehnologică sunt enunțate mai jos. Pentru a vedea răspunsurile corecte ale acestor probleme, accesează cu încredere această pagină a eBook-ului nostru.

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Un conductor metalic, conectat la o sursă de tensiune constantă, se încălzește la trecerea curentului electric prin conductor. Dacă se neglijează modificarea dimensiunilor conductorului cu temperatura, atunci:
  1. rezistenţa electrică a conductorului scade
  2. rezistenţa electrică a conductorului nu se modifică
  3. intensitatea curentului electric prin conductor creşte
  4. intensitatea curentului electric prin conductor scade
 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, mărimea fizică care poate fi exprimată prin produsul U \cdot I reprezintă:
  1. sarcina electrică
  2. tensiunea electrică
  3. puterea electrică
  4. energia electrică
 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii exprimate prin raportul \frac{E}{r} este:
  1. \text{J}
  2. \text{A}
  3. \Omega
  4. \text{W}
 1. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa de timp a intensităţii curentului printr-un conductor metalic. 

Valoarea sarcinii electrice ce străbate secţiunea transversală a conductorului în intervalul de timp [4 \text{ s};12 \text{ s}] este egală cu:

 1. 80\ \text{mC}
 2. 160\ \text{mC}
 3. 80\ \text{C}
 4. 160\ \text{C}
 1. O baterie cu parametrii \begin{align*} E = 12\text{ V} \end{align*} şi \begin{align*} r = 1\ \Omega \end{align*} alimentează un rezistor cu rezistenţa electrică variabilă. Valoarea maximă a puterii disipate în rezistor este:
  1. \begin{align*} 144\text{ W} \end{align*}
  2. \begin{align*} 72\text{ W} \end{align*}
  3. \begin{align*} 36\text{ W} \end{align*}
  4. \begin{align*} 12\text{ W} \end{align*}

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in