Subiectul I

Răspunsurile corecte ale problemelor de termodinamică enunțate mai jos, date în data de 26 august 2016, la Subiectul I, pentru elevii filierei tehnologice, le poți vedea accesând această pagină a eBook-ului nostru.

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Procesul termodinamic în care presiunea unei cantităţi date de gaz ideal rămâne constantă este​:​:
  1. adiabatic 
  2. izocor 
  3. izobar 
  4. izoterm
 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia variației energiei interne în cursul unui proces termodinamic este:
  1. \Delta U=\nu\cdot C_V\cdot \Delta T
  2. \Delta U=\nu\cdot C_p\cdot \Delta T
  3. \Delta U=\nu\cdot C_V\cdot T
  4. \Delta U=\nu\cdot R\cdot \Delta T
 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. pentru mărimea fizică exprimată prin raportul \frac{\mu}{N_A} este:
  1. \text{mol}
  2. \text{kg}
  3. \text{kg}^{-1}
  4. \text{m}^{3}
 1. Trei cantități egale din acelși tip de gaz, considerat ideal, sunt supuse unor transformări izobare reprezentate în coordonate V-T prin dreptele 1,2,3 ca în figura alăturată.

Relaţia corectă dintre presiunile p_1, \ p_2 şi p_3 este:

 1. p_1=p_2=p_3
 2. p_2 > p_1 > p_3
 3. p_1 > p_2 > p_3
 4. p_3 > p_2 > p_1
 1. O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic efectuează o transformare adiabatică. În timpul acestei transformări energia internă a gazului crește cu 8,31\text{ J}. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior are valoarea:
  1. 16,31\text{ J}
  2. 0
  3. -4,16\text{ J}
  4. -8,31\text{ J}

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in