Subiectul I

Acestea sunt cerințele problemelor de la modelul de subiect pentru examenul de Bac la fizică din 2016, pentru filiera teoretică și filiera vocațională, modulul Optică, Subiectul I. 

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

  1. În cazul efectului fotoelectric extern, valoarea lucrului mecanic de extracție depinde de:

a. numărul de fotoni incidenți pe catod

b. frecvența fotonilor incidenți pe catod

c. tensiunea de stopare

d. natura substanței din care este confecționat catodul

  1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, energia cinetică maximă a unui electron emis prin efect fotoelectric extern este dată de relația:

a. E_c=\frac{h\lambda }{c}-L      b. E_c=\frac{hc }{\lambda }-L      c. E_c=2(h\nu _0-L)      d. E_c=h\nu _0+L

  1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a raportului \frac{\varepsilon }{c}  dintre energia unui foton și viteza luminii este aceeaşi cu a mărimii exprimate prin:

a. h\cdot \lambda ^{-1}     b. h^{-1}\cdot \lambda      c. h\cdot c^{-1}\cdot \lambda    d. h\cdot c\cdot \lambda ^{-1}

  1. O sursă luminoasă, de dimensiuni mici, se află pe fundul unui vas cilindric cu diametru mare. Vasul are adâncimea h = 30 \text{cm} și este umplut cu lichid transparent cu indicele de refracţie n =\sqrt{ 2 }Diametrul zonei luminoase formate pe suprafaţa liberă a lichidului de lumina provenită de la sursă are valoarea:

a. 3,33 \text{cm}    b. 6,66 \text{cm}    c. 30 \text{cm}    d. 60​ \text{cm}

  1. În zona înnegrită din figura alăturată se află un sistem optic centrat alcătuit din două lentile. Un fascicul de lumină monocromatică, delimitat de razele notate cu 1 și respectiv 2, străbate sistemul paralel cu axa optică principală, ca în figura alăturată. 

Sistemul optic este format din:

a. două lentile convergente cu distanţe focale egale   

b. două lentile convergente cu distanţe focale diferite

c. o lentilă convergentă urmată de o lentilă divergentă, având distanţe focale diferite

d. o lentilă divergentă urmată de o lentilă convergentă, având distanţe focale egale

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in