Subiectul I

Acestea sunt enunțurile modelului de subiect pentru anul 2016, pentru proba de fizică a examenului de Bac, filiera teoretică și filiera vocațională, modulul Producerea și utilizarea curentului continuu, Subiectul I. 

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

  1. Dacă la bornele unei baterii, a cărei rezistență interioară este diferită de zero, se conectează un conductor metalic a cărui rezistență electrică este egală cu rezistența interioară a bateriei, atunci:

a. tensiunea la bornele bateriei este egală cu tensiunea electromotoare a acesteia

b. tensiunea la bornele bateriei este egală cu jumătate din tensiunea electromotoare a acesteia

c. tensiunea la bornele bateriei este nulă

d. intensitatea curentului electric care străbate bateria este nulă.

  1. Un conductor, confecționat dintr-un material având rezistivitatea \rho, are lungimea \ell și aria secțiunii transversale S. La bornele conductorului se aplică tensiunea electrică U. Expresia intensității curentului electric care străbate conductorul este:

a. I=U\cdot S^{-1}\cdot \rho\cdot \ell^{-1}      b. I=U\cdot S^{-1}\cdot \rho^{-1}\cdot \ell      c. I=U\cdot S\cdot \rho^{-1}\cdot \ell^{-1}      d. I=U^{-1}\cdot S\cdot \rho\cdot \ell

  1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii exprimate prin I \cdot U \cdot \Delta t este:

a. \text{A}     b. \Omega      c. \text{V}    d. \text{J}

  1. În figura alăturată este reprezentată tensiunea la bornele unei baterii în funcţie de intensitatea curentului electric care trece prin aceasta. 

Rezistenţa interioară a bateriei are valoarea:

a. 24,0 \Omega    b. 16,0 \Omega      c. 1,5 \Omega    d. 0,6 \Omega

  1. Rezistenţa electrică a unui consumator aflat la temperatura t_0 = 0^{\circ}\textrm{C} este R_0 = 50 \Omega. Coeficientul de temperatură al rezistivităţii materialului din care este confecționat consumatorul este \alpha = 5 \cdot 10^{-3} \text{grad}^{-1}. Între capetele consumatorului se aplică tensiunea U = 24 \text{V}. Temperatura consumatorului în timpul funcţionării este t = 40^{\circ}\textrm{C}. Puterea electrică a consumatorului în timpul funcționării are valoarea:

a. 24,0 \text{W}   b. 11,5 \text{W}   c. 9,6 \text{W}  d. 4,8 \text{W}

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in