Subiectul I

Acestea sunt enunțurile modelului de subiect, pentru proba de fizică a examenului de Bac, filiera teoretică și filiera vocațională, modulul Elemente de termodinamică, Subiectul I. 

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

Accesează această pagină pentru a vedea răspunsurile corecte ale problemelor enunțate mai jos.

  1. O cantitate dată de gaz ideal este supusă unei transformări în cursul căreia temperatura gazului rămâne constantă, iar presiunea acestuia creşte. În timpul acestei transformări:

a. energia internă a gazului scade

b. volumul gazului scade

c. energia internă a gazului crește

d. gazul nu schimbă căldură cu exteriorul

  1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică, relaţia dintre căldura molară C_\mu și căldura specifică c a unui gaz în timpul unui proces termodinamic este:

a. C_\mu=m\cdot c      b. C_\mu=\mu\cdot c      c. C_\mu=c\cdot m^{-1}      d. C_\mu=c\cdot \mu^{-1}

  1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimate prin raportul \frac{p\cdot \mu}{R\cdot T} este:

a. \text{J}     b. \text{kg}      c. \text{mol}    d. \text{kg}\cdot \text{m}^{-3}

  1. Un mol de gaz ideal monoatomic trece, printr-o transformare adiabatică, din starea iniţială 1, în care temperatura este T_1 = 300 \text{K} în starea finală 2, în care temperatura estet_2 = 47^{\circ}\textrm{C} . Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul acestei transformări este:

a. -249,3 \text{J}    b. -166,2 \text{J}      c. 166,2 \text{J}    d. 249,3​ \text{J}

  1. O cantitate de gaz, considerat ideal, este supus procesului ciclic 1-2-3-1 reprezentat în coordonate p - V​ în figura alăturată. 

Lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul în cursul procesului ciclic este:

a. L=-p_1V_1      b. L=-0,5\cdot p_1V_1      c. L=0,5\cdot p_1V_1      d. L= p_1V_1

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in