Subiectul I

Acestea sunt enunțurile modelului de subiect pentru proba de fizică a examenului de Bacalaureat, pentru filiera teoretică și filiera vocațională, modulul Mecanică, Subiectul I. 

Pentru itemii 1 - 5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

  1. Un corp are viteza \vec{\text{v}} și accelerația \vec{a}. Mișcarea corpului are loc sub acțiunea forței rezultante \vec{F}. Acceleraţia corpului este orientată:

a. perpendicular pe traiectoria corpului

b. tangent la traiectoria corpului

c. paralel şi în acelaşi sens cu \vec{\text{v}}

d. paralel şi în acelaşi sens cu \vec{F}

  1. Simbolurile fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia matematică a legii lui Hooke este:

a. \Delta \ell=\frac{E\cdot S_0}{F\cdot \ell_0}      b. \Delta \ell=\frac{1}{E}\frac{F\cdot \ell_0}{S_0}      c. \sigma =\frac{F}{S_0}      d. \varepsilon =\frac{\Delta \ell}{\ell_0}

  1. Acceleraţia unui mobil variază în timp după legea a=A+B\cdot t. Unitatea de măsură în S.I. a mărimii B este:

a. \text{m}\cdot \text{s}^{-3}     b. \text{m}^{-1}\cdot \text{s}^{3}      c. \text{m}\cdot \text{s}^{-1}    d. \text{m}\cdot \text{s}^{-2}

  1. O locomotivă cu puterea 2000 \text{kW} tractează un tren cu masa m=200 \text{t}. Forţa de rezistență la înaintare întâmpinată de tren reprezintă o fracţiune f=4\% din greutatea acestuia. La un moment dat viteza trenului este \text{v}=10 m/s . În acest moment, acceleraţia trenului are valoarea:

a. 0    b. 0,2 m/s^2      c. 0,4 m/s^2    d. 0,6 m/s^2

  1. În graficul alăturat este reprezentată variația în timp a vitezei unui punct material de masă m=5 \text{kg}

Forţa rezultantă sub acţiunea căreia se deplasează punctul material are valoarea de:

a. 6 \text{N}     b. 15 \text{N}     c. 30 \text{N}     d. 60 \text{N}     

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in