A. Mecanică

Mai jos ai enunțate problemele subiectului de fizică date la simularea examenului de Bac în primăvara anului 2015 pentru elevii care urmează filiera tehnologică, modulul Mecanică, cu Subiectul ISubiectul II și Subiectul III

Dar pentru a putea rezolva problemele de mecanică ale acestui subiect, vei avea nevoie de următoarea informație:

Se consideră accelerația gravitațională g=10 m/s^2.

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă conform baremului oficial problemele de mecanică enunțate mai jos.

Subiectul I

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

 1. Mărimea fizică a cărei unitate de măsură în S.I. poate fi scrisă sub forma: \text{N}\cdot \text{m} este:
  1. lucrul mecanic
  2. viteza
  3. masa
  4. puterea
 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, relaţia corectă pentru puterea mecanică P este:
  1. P=F\cdot \mathrm{v}
  2. P=F\cdot d
  3. P=F\cdot \Delta t
  4. P=F/\mathrm{v}
 1. O minge de tenis cade liber de la etajul unui bloc. Dependenţa de timp a vitezei mingii până la atingerea solului este redată în figura alăturată.

Viteza mingii la momentul t = 1,2\ \text{s} este:

 1. 4\ \text{m}/\text{s}
 2. 8\ \text{m}/\text{s}
 3. 12\ \text{m}/\text{s}
 4. 16\ \text{m}/\text{s}
 1. Atârnând un corp cu masa m = 200 \ \text{g} de un fir elastic subţire, de masă neglijabilă, firul se alungeşte la echilibru cu \Delta\ell = 4\ \text{cm}. Constanta elastică a firului este egală cu:
  1. 500\ \text{N}/\text{cm}
  2. 8\ \text{N}/\text{cm}
  3. 2\ \text{N}/\text{cm}
  4. 0,5\ \text{N}/\text{cm}
 1. Folosind un scripete considerat ideal, un constructor ridică uniform un sac cu masa m = 50\ \text{kg}, de la nivelul solului până la înălţimea h = 4 \ \text{m}.

Variaţia energiei potenţiale gravitaţionale în timpul acestui proces este egală cu:

 1. 100\ \text{J}
 2. 200\ \text{J}
 3. 1200\ \text{J}
 4. 2000\ \text{J}

Subiectul II

Rezolvaţi următoarea problemă:

Un corp cu masa M = 200\ \text{g} se aşază pe suprafaţa unui plan înclinat care formează unghiul \alpha \left (\sin \alpha =0,8 \right ) cu orizontala. Corpul este legat la un capăt al unui fir trecut peste un scripete, ca în figura alăturată.

Dacă la celălalt capăt al firului se leagă un corp cu masa m = 200\ \text{g}, corpul cu masa M urcă uniform pe planul înclinat. Se consideră că firul este inextensibil și de masă neglijabilă. Scripetele este lipsit de frecări și de inerție.

 1. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra corpului cu masa M.
 2. Determinaţi mărimea forţei de tensiune din fir.
 3. Calculaţi valoarea forţei de frecare la alunecare exercitată între corpul cu masa M şi suprafaţa planului înclinat.
 4. Determinaţi valoarea coeficientului de frecare dintre corpul de masă M şi suprafaţa planului înclinat.

Subiectul III

Rezolvaţi următoarea problemă:

Unui puc de hochei, cu masa m =160\ \text{g}, i se imprimă o viteză orizontală v_1 = 20\ \text{m}/\text{s} prin lovirea sa pe direcţie centrală, ca în desenul din figura alăturată.

Pucul, având formă de disc şi fiind confecţionat din cauciuc, alunecă pe suprafaţa gheţii fără a se roti. Coeficientul de frecare la alunecare dintre puc şi suprafaţa gheţii fiind \mu = 0,1, determinaţi:

 1. energia cinetică a pucului imediat după lovirea sa;
 2. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare dintre puc şi suprafaţa gheţii în timpul deplasării pe distanța d_1 = 38 \ \text{m}, presupunând că forţa de frecare este constantă pe toată durata deplasării pucului;
 3. viteza pucului după ce aceasta a parcurs distanţa d_1 = 38 \ \text{m};
 4. distanţa d_2 pe care ar parcurge-o pucul din momentul lansării sale până la oprire, presupunând că nu ar întâlni nici un obstacol în calea sa.

Spor la rezolvarea problemelor de mecanică date la simularea examenului de Bac la fizică, în anul 2015!

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in