Bac Fizică 2015

Vrei să iei o notă cât mai mare la examenul de Bacalaureat la fizică? Vrei să afli ce s-a dat la bacul de la fizică în 2015?

Pentru a vedea informațiile generale privind de bacul la fizică, accesează pagina „Bac fizică”. Aici vei putea vedea cum se desfășoară examenul, dar și ce structură au subiectele de Bac la fizică. Menționăm faptul că și subiectele de Bac la fizică din 2015 au respectat următoarea structură:

 • Subiectul I - 5 cerințe cu câte 4 variante de răspuns, din care una este corectă
 • Subiectul II  - o problemă cu 4 cerințe
 • Subiectul III - o problemă cu 4 subpuncte

Modelele de subiecte pentru filierele teoretică și vocațională și pentru filiera tehnologică au fost date la sfârșitul lunii octombrie a anului 2015. Calendarul pentru examenul de Bac la fizică din 2015 a fost:

 • 6 martie  - Simulare
 • 27 mai - Sesiunea Specială (Bacul Olimpicilor)
 • 3 iulie - Sesiunea iunie-iulie
 • 28 august - Sesiunea august-septembrie

Bac Fizică 2015 | Subiecte

Cele mai importante subiecte care s-au dat au fost:

 1. Mecanică: forța de frecare, energia potențială gravitațională, lucrul mecanic, accelerația medie, unitatea de măsură a puterii mecanice
 2. Elemente de termodinamică: densitatea unui gaz ideal, căldura specifică, numărul de molecule, căldura primită de un gaz, variația energiei interne
 3. Producerea și utilizarea curentului continuu: intensitatea curentului, rezistența electrică a  unui bec, randamentul unui circuit electric, energia electrică totală dezvoltată de o sursă
 4. Optică: convergență unei lentile, energia unui foton, viteza de propagare a luminii într-un mediu optic, unghiul format de o rază reflectată cu o rază refractată

Pentru a vedea cum se aplică aceste noțiuni într-un subiect de tip Bac, accesează acest material:

Pentru a rezolva cât mai bine subiectele de la sesiunile din 2015 ale Bacalaureatului la Fizică, profesorii noștri de fizică te sfătuiesc să îți repeți noțiunile și formulele cerute în programa de Bac la fizică, pentru a fi cât mai bine pregătit la examen și pentru a lua notă cât mai mare.