Bac Fizică 2014

Vrei să știi ce s-a dat la examenul de Bacalaureat la fizică din 2014? Vrei să mai exersezi astfel încât să fii cât mai bine pregătit pentru Bacul la fizică?

Dacă vrei să afli informații generale în legătură cu Bacalaureatul la fizică, valabile și pentru examenul de Bac la fizică din 2014, accesează cu încredere pagina „Bac Fizică”. Pe această pagină vei putea vedea cum se desfășoară examenul, dar și cum se structurează subiectele de Bac la fizică. Și subiectele de Bacalaureat la fizică din 2014 au următoarea structură:

 • Subiectul I - 5 probleme cu câte 4 variante de răspuns, dintre care doar una este corectă
 • Subiectul II  - o problemă cu 4 subpuncte
 • Subiectul III - o problemă cu 4 cerințe

Atât pentru filierele teoretică și vocațională, cât și pentru filiera tehnologică au fost date modele de subiecte de Bac la fizică pentru 2014 la sfârșitul lunii octombrie a anului 2013. Pentru celelalte sesiune de Bac la fizică din 2014, calendarul este următorul:

 • 7 martie - Simulare
 • 28 mai - Sesiunea Specială (Bacul Olimpicilor)
 • 4 iulie - Sesiunea iunie-iulie
 • 29 august - Sesiunea august-septembrie

Bac Fizică 2014 | Subiecte

Printre cele mai importante subiecte care s-au dat la Bacul de la fizică din 2014 au fost:

 1. Mecanică: constanta elastică, lucrul mecanic, variația impulsului, coeficentul de frecare la alunecare, accelerația unui sistem de corpuri, distața parcursă de un corp
 2. Elemente de termodinamică: variația energiei interne a unui gaz,  numărul de atomi a unui element, presiunea maximă atinsă de un gaz, densitatea unui gaz, randamentul unui motor termic
 3. Producerea și utilizarea curentului continuu: rezistența interioară a unui generator, intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, puterea nominală a unui bec, tensiunea electromotoare a unui generator
 4. Optică: lungimea de undă la care se produce efectul fotoelectric extern, distanța focală a unei lentile, lungimea de undă a unei radiații.
Profesorii de fizică din cadrul echipei Liceunet vor posta rezolvările subiectelor de la sesiunile Bacului la fizică din 2014. Până atunci însă, aceștia te sfătuiesc să mai repeți și să exersezi noțiunile și formulele prevăzute în programa pentru Bacul la fizică din 2014 pentru a te descurca să rezolvi subiectul pe care îl vei primi atunci când vei susține subiectul de Bacalaureat la fizică.