Bac Fizică

Vrei să dai Bacul la fizică și nu știi cum trebuie să te pregătești pentru acest examen? Vrei să te descurci cât mai bine la această probă de Bac și să iei o notă cât mai bună?

Uite ce trebuie să știi despre examenul de Bacalaureat la fizică:

Fizica are statutul de disciplină opțională în cadrul examenului de Bacalaureat. Fiecare elev care va alege să susțină Bacul la fizică va putea face acest lucru în cadrul probei E. d), în funcție de filiera, profilul şi specializarea absolvită.
Astfel, există două tipuri de subiecte: un subiect pentru filiera teoretică (profilul real) și pentru filiera vocațională (profilul militar) și un subiect pentru filiera tehnologică (profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului).

Elevii vor avea posibilitatea de a opta în timpul examenului de Bacalaureat la fizică pentru două dintre cele patru module, ale căror probleme trebuie să le rezolve. Cele patru module sunt:

 • MECANICĂ
 • ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
 • PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
 • OPTICĂ

Pentru a te pregăti cât mai bine pentru această probă de bac, trebuie să știi că toate problemele pe care le vei primi vor fi formulate în conformitate cu Programa de examen pentru disciplina fizică, iar această programă a fost elaborată în funcție de Programele școlare de fizică, având însă un volum redus față de acestea.

Bac Fizică | Subiecte

La fiecare dintre modulele menționate mai sus, vei vedea că un subiect de fizică este structurat astfel:

 • Subiectul I - aici vei întâlni 5 itemi la care va trebui să alegi varianta corespunzătoare răspunsului corect
 • Subiectul II - aici va trebui să rezolvi 4 cerințe pentru o problemă
 • Subiectul III - aici vei rezolva o problemă cu 4 subpuncte

În plus, pentru rezolvarea problemelor, va trebui să apelezi la câteva cunoștințe de matematică dobândite pe parcursul anilor de liceu. Cunoștințele de matematică necesare bacului la fizică cuprind atât noțiuni elementare de aritmetică, algebră și geometrie, cât și operații cu puteri raționale, operații fundamentale cu funcții trigonometrice, logaritmi, expresii, progresii, determinarea extremului unei funcții cu metodele analizei matematice, folosirea integralei definite.

Bac fizică | Noțiuni importante

Competențele de evaluat urmărite sunt:

 • Explicarea unor fenomene naturale cu ajutorul conceptelor specifice fizicii
 • Utilizarea noțiunilor studiate în rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic și aplicativ
 • Interpretarea fenomenelor din viața cotidiană prin folosirea într-un mod integrat a cunoștințelor și a metodelor specifice diferitelor domenii ale fiziciă
 • Identificarea unor relaţii între informaţii rezultate din explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene fizice, pentru interpretarea acestora

Pe pagina Programa Bac Fizică vei găsi toate noțiunile importante pe care trebuie să le reții pentru Bacul la Fizică, structurate în funcție de profilul la care studiezi.

În curând, profesorii noștri de fizică vor publica răspunsuri de la sesiunile de anii trecuți ale Bacalaureatului la Fizică.