Subiectul III

  1. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Doctrina potrivit căreia fundamentul moralei este utilitatea sau principiul celei mai mari fericiri susţine că acţiunile sunt bune în măsura în care aduc fericire şi rele dacă ele au ca rezultat contrariul fericirii. Prin cuvântul „fericire” se înţelege plăcerea sau absenţa suferinţei; prin „nefericire” suferinţa sau absenţa plăcerii. (...) (John Stuart Mill, Utilitarismul)

 Răspundeți următoarelor cerințe:

  1. Precizaţi, pe baza textului dat, două caracteristici ale moralei. 4 puncte
  2. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii utilitate şi fericire. 10 puncte
  3. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte

B. Orice societate poate fi caracterizată în funcție de sensul și condițiile în care sunt impuse regulile dreptății.

  1. Menţionaţi trei forme ale dreptății. 6 puncte
  2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, o situație în care dreptatea este încălcată în cadrul unui examen. 4 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in