Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Ideea potrivit căreia fericirea poate fi obținută prin activitatea rațională a sufletului, prin activitate conformă cu virtutea, este specifică eticii:
a. utilitariste
b. eudaimoniste
c. hedoniste
d. deontologice

2. O problemă specifică abordată în cadrul eticii aplicate este:
a. cunoașterea
b. natura umană
c. eutanasia
d. ontologia

3. În concepţia liberalismului, apărarea drepturilor şi libertăţilor individuale presupune:
a. intervenţia statului în favoarea respectării drepturilor indivizilor faţă de amestecul nejustificat din partea celorlalţi în sfera lor de libertate
b. intervenţia statului în apărarea celor slabi, pe care trebuie să-i înveţe ce este binele comun
c. faptul că libertatea individuală se subordonează libertăţii colective
d. faptul că libertatea poate fi restricţionată ori de câte ori este nevoie

4. Dreptul de a nu fi supus la imixtiuni arbitrare în viața personală, în familie, în domiciliul său sau în corespondența sa, precum și dreptul la liberă circulație reprezintă:
a. scopuri ale vieții
b. drepturi comune
c. drepturi negative
d. deziderate ale democrației

5. Filosoful care consideră că legea morală trebuie să se manifeste sub forma imperativului categoric este:
a. J. St. Mill
b. Augustin
c. Aristotel
d. Imm. Kant

6. Teoria care subordonează societatea statului, care consideră că statul este punctul central, acela care conduce și modelează societatea este:
a. liberalismul
b. pluralismul
c. anarhismul
d. etatismul 

7. Dreptul la concediu de odihnă plătit este un drept:
a. natural
b. pozitiv
c. fundamental
d. cultural

8. Judecăţile în care predicatul e cuprins implicit în subiect sunt judecăţi:
a. analitice
b. a posteriori
c. extensive
d. sintetice

9. Conform teoriei adevărului coerenţă, o opinie este adevărată dacă:
a. se dovedeşte utilă, funcţională în experienţă
b. contrazice logic sistemul de opinii constituit deja
c. este conformă cu realitatea la care face referire
d. este concordantă cu alte opinii deja acceptate ca adevărate

10. Drepturile negative garantează libertăţile individului faţă de intervenţia:
a. hazardului
b. statului
c. destinului
d. divinităţii.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in