Subiectul III

  1. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

 „Destinul creator” al omului îl înţelegem înainte de toate ca o traiectorie spirituală în urmărirea unei statornice ţinte care i se refuză. (...) Destinul creator se vădeşte, prin actele sale, ca o magnific-deficientă împlinire a unei făgăduinţe pe care omul şi-o face în clipa când devine „om”, şi care durează atâta timp cât omul rămâne „om”. (...) Destinul creator al omului a fost declanşat printr-o mutaţie ontologică ce s-a declarat în el din capul locului. Deficienţa însăşi a acestui destin poartă pecetea supremului preţ, întrucât e mărturia unei finalităţi transcendente. (A „exista întru mister şi pentru revelare” înseamnă calitativ cu totul altceva decât „a exista în
lume” pur şi simplu). (Lucian Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii)

 Răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menţionaţi, pe baza textului dat, două caracteristici ale sensului vieţii. 4 puncte
2. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii mister şi revelare. 10 puncte
3. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte

  1. Etica aplicată are ca obiect studiul unor probleme morale controversate, al căror caracter moral este unul explicit.

1. Menţionaţi trei teme/probleme de etică aplicată. 6 puncte
2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, relaţia dintre etica aplicată şi problematica drepturilor omului. 4 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in