Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 1. Potrivit gândirii filosofului K. Popper, prin termenul democraţie înţelegem:
  1. posibilitatea afirmării unei libertăţi totale
  2. selecţia atentă a valorilor pe baza cărora sunt promovaţi liderii comunităţilor
  3. guvernarea celor mulţi
  4. existenţa unui mijloc de a evita tirania şi de a limita puterea statului
 2. Principiul utilităţii sau al celei mai mai fericiri, aparţine lui:
  1. Aristotel
  2. J. St. Mill
  3. Imm. Kant
  4. Fr. Nietzsche
 1. Omul este considerat subiect axiologic, purtător şi generator al valorilor în:
  1. filosofia morală
  2. teoria cunoaşterii
  3. metafilosofie
  4. filosofia social - politică
 2. Liberul arbitru reprezintă:
  1. afirmarea libertății absolute a ființei umane
  2. libertatea omului de a alege între mai multe posibilități
  3. libertatea individului de a practica orice religie
  4. libertatea omului de a nu se supune legilor nedrepte
 3. Ideea potrivit căreia fericirea poate fi obținută prin activitatea rațională a sufletului, conformă cu virtutea, este specifică eticii:
  1. utilitariste
  2. eudaimoniste
  3. hedoniste
  4. deontologice
 4. Dreptatea procedurală se referă la:
  1. repararea nedreptăților și recompensarea celui care a fost prejudiciat
  2. repartizarea bunurilor și îndatoririlor, a avantajelor și dezavantajelor
  3. distribuirea bunurilor, obligațiilor și avantajelor în funcție de merit
  4. respectarea și aplicarea corectă a legilor și înfăptuirea justiției
 5. Problematica filosofiei politice vizează:
  1. raportul dintre individ şi stat
  2. aspectele care ţin de moralitatea actelor/acţiunilor umane
  3. sursele prin intermediul cărora omul poate cunoaşte
  4. raportul identitate - alteritate 
 6. Pentru J. St. Mill, moralitatea presupune:
  1. acţiunile bune, făcute din datorie
  2. acţiunile bune, guvernate de principii universale şi necesare
  3. acţiunile bune, conforme cu virtutea
  4. acţiunile bune, în sensul în care se dovedesc folositoare
 7. Problematica sensului vieţii nu poate răspunde la întrebarea:
  1. Care este locul meu în univers?
  2. Viaţa merită să fie trăită?
  3. Care este sensul existenţei mele?
  4. Care sunt sursele care întemeiază cunoaşterea autentică?
 8. O concepţie etatistă privind raportul individ – stat, întâlnim în filosofia lui:
  1. Aristotel
  2. J. J. Rousseau
  3. B. Pascal
  4. J. St. Mill.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in