Subiectul III

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Aş vrea ca oamenii să se gândească că trei lucruri vor afla în ei înşişi [...] existenţa, cunoaşterea şi voinţa. Pentru că eu sunt, eu cunosc şi eu vreau. Eu sunt o fiinţă care cunoaşte şi vrea; eu cunosc că sunt şi că vreau; eu vreau să fiu şi să cunosc.
(Augustin, Confesiuni)

Răspundeți următoarelor cerințe:

  1. Menționați, pe baza textului dat, două caracteristici ale naturii umane. 4 puncte
  2. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii suflet şi imagine a divinităţii. 10 puncte
  3. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte

B. În Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948 de Adunarea Generală a O.N.U., apar atât drepturi pozitive, cât și negative.

  1. Menționați trei drepturi pozitive ale omului. 6 puncte
  2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, rolul statului în asigurarea dreptului la sănătate. 4 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in