Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 1.  Statul minimal este:
  1. statul care promovează interesele cetățenilor săi prin politici sociale
  2. statul ale cărui funcții sunt limitate cât mai mult posibil
  3. statul care protejează egalitatea economică a cetățenilor săi
  4. statul în care există un venit minim garantat pentru fiecare cetățean
 2. Un imperativ categoric are forma:
  1. Trebuie să vrei (să faci) acțiunea X
  2. Trebuie să vrei (să faci) acțiunea X dacă vrei să se realizeze scopul Y
  3. Voi face acțiunea X pentru a realiza scopul Y
  4. Ești obligat să faci acțiunea X
 3. Privit ca persoană:
  1. omul nu își poate asuma propria condiție
  2. omul se manifestă prin nevoia de a crea
  3. omul nu se poate raporta la divinitate
  4. omul este subiect al unor drepturi inalienabile
 4. Libertatea individuală:
  1. reprezintă ceea ce omul își asumă în momentul liberei alegeri
  2. presupune a acționa fără constrângeri, dacă nu sunt lezate drepturile și libertățile celorlalți
  3. are în vedere doar dreptul de a participa la alegerea guvernanților
  4. se referă la capacitatea indivizilor de a face tot ceea ce își doresc
 5. Concepţia potrivit căreia omul se construieşte pe sine prin propriile alegeri, o regăsim în filosofia lui:
  1. L. Blaga
  2. Sf. Augustin
  3. Im.Kant
  4. J. P . Sartre
 6. Cunoașterea a priori este cunoașterea întemeiată:
  1. pe raportarea la datele experienței
  2. independent de anumite date ale experienței 
  3. independent de orice experiență
  4. pe contactul senzorial cu lumea exterioară
 7. Aristotel este un reprezentat al eticii:
  1. eudaimoniste
  2. deontologice
  3. utilitariste
  4. hedoniste
 8. Filosoful care consideră că democrația este o instituție prevăzută să ne apere împotriva dictaturii, în care guvernul poate să fie destituit fără vărsare de sânge, este:
  1. Augustin
  2. L. Blaga
  3. K. Popper
  4. Aristotel
 9. Pentru Imm. Kant, moralitatea presupune acțiunile bune:
  1. conforme cu virtutea
  2. guvernate de principiul celei mai mari fericiri
  3. conforme cu utilitatea
  4. guvernate de principii universale și necesare
 10. J.St. Mill considera că unicul scop care justifică ingerințe individuale sau colective, în sfera libertății de acțiune a fiecăruia este:
  1. conflictul de interese
  2. asigurarea dreptății
  3. autoapărarea
  4. asigurarea egalității de șanse

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in