Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 1. Omul este considerat subiect axiologic, purtător şi generator al valorilor în:
  1. filosofia morală
  2. teoria cunoaşterii
  3. metafilosofie
  4. filosofia social - politică
 2. Liberul arbitru reprezintă:
  1. afirmarea libertății absolute a ființei umane
  2. libertatea omului de a alege între mai multe posibilități
  3. libertatea individului de a practica orice religie
  4. libertatea omului de a nu se supune legilor nedrepte
 3. Ideea potrivit căreia fericirea poate fi obținută prin activitatea rațională a sufletului, conformă cu virtutea, este specifică eticii:
  1. utilitariste
  2. eudaimoniste
  3. hedoniste
  4. deontologice
 4. Dreptatea procedurală se referă la:
  1. repararea nedreptăților și recompensarea celui care a fost prejudiciat
  2. repartizarea bunurilor și îndatoririlor, a avantajelor și dezavantajelor
  3. distribuirea bunurilor, obligațiilor și avantajelor în funcție de merit
  4. respectarea și aplicarea corectă a legilor și înfăptuirea justiției
 5. Din perspectivă teleologică, valoarea morală a unei acțiuni este apreciată în funcție de:
  1. scopul acesteia
  2. contextul concret în care apare
  3. normele morale acceptate
  4. împlinirea datoriei
 6. O problemă specifică abordată în cadrul eticii aplicate este:
  1. cunoașterea
  2. natura umană
  3. avortul
  4. ontologia

B. Odată cu apariția eticii aplicate în S.U.A., în a doua jumătate a secolului XX, a fost posibilă reconfigurarea vieții cotidiene după repere și aprecieri morale care nu mai aparțineau în mod exclusiv unei elite intelectuale; orice om, ca parte a unui întreg social, și-a câștigat dreptul de a raționa valorizator asupra realității.

 1. Menţionaţi trei caracteristici ale eticii aplicate. 6 puncte
 2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, relația dintre eutanasie și libertate de alegere. 3 puncte
 3. Formulaţi un enunţ filosofic afirmativ care să pună în relaţie conceptele de conștiință civică şi responsabilitate. 3 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in