Subiectul III

A. Filosoful se îndeamnă să convertească în termeni de înţelegere umană un mister amplu şi adânc ca toată existenţa. (...) Filosoful, conştient de vocaţia sa, îşi îndreaptă atenţia şi puterea de interpretare spre Tot, iar când îşi circumscrie, ceea ce de asemenea se întâmplă foarte adesea, interesul la un anume câmp de fenomene, el adânceşte numaidecât problematica acestui câmp, într-un sens că, prin soluţiile ce le dă, deschide ferestre, într-un fel sau altul, şi spre Totul existenţei. (...) Conştiinţa filosofică este, cu alte cuvinte, atunci când ia fiinţă, şi acolo unde se împlineşte, un produs de supremă veghe a omului. În „conştiinţa filosofică”, filosofia - ca unul din fundamentalele moduri umane de a rezolva raporturile cu ceea ce „este” - prinde ştire de sine. Nu s-ar putea imagina aşadar o conştiinţă filosofică fără o seamă de acte de reflectare ale gândirii filosofice asupra ei însăşi.

(Lucian Blaga, Despre conştiinţa filosofică)

  1. Precizaţi, pe baza textului dat, două caracteristici ale filosofiei. 4 puncte
  2. Menţionaţi o deosebire existentă între perspectiva despre specificul filosofiei, prezentată în text şi o altă concepţie despre specificul filosofiei, a cărei teză/idee de bază aţi precizat-o explicit. 6 puncte
  3. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii conştiinţă filosofică şi reflectare. 10 puncte

B. Ştiind că pentru J. P. Sartre existenţa precedă esenţa:

  1. Argumentaţi în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunţ. 6 puncte
  2. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice  prezentate în enunţ. 4 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in