Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 1. Teoria teleologică este un tip de gândire etică:
  1. în care moralitatea este conferită de acţiunile din datorie
  2. conform căreia valoarea morală a oricărui act constă în capacitatea lui de a realiza ceva bun sau ceva rău
  3. conform căreia o acţiune este moralmente obligatorie datorită proprietăţilor sale intrinseci
  4. în care valoarea morală a acţiunilor este dată de necesitatea şi universalitatea lor
 2. Pentru ca o problemă să constituie obiect de analiză în etica aplicată, ea trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:
  1. să fie o problemă controversată, imposibil de soluţionat
  2. să fie o problemă controversată, să aibă caracter public explicit
  3. să fie o problemă controversată, să aibă caracter moral explicit
  4. să fie o problemă controversată, dar care să permită cel puţin două soluţii
 3. Etimologic, termenul democraţie înseamnă:
  1. fiecare cetăţean este liber să facă ce doreşte
  2. excluderea oricărei forme de constrângere socială
  3. puterea poporului
  4. participarea la guvernare prin intermediul reprezentanţilor aleşi
 4. Filosoful care consideră că legea morală trebuie să se manifeste sub forma imperativului categoric este:
  1. J. St. Mill
  2.  Augustin
  3. Imm. Kant
  4. Aristotel
 5. În viziunea lui J. St. Mill, principiul celei mai mari fericiri înseamnă:
  1. acţiunile sunt bune în măsura în care aduc fericirea şi rele dacă produc opusul acesteia
  2. acţiunile sunt bune în măsura în care aduc nefericirea şi rele dacă produc opusul acesteia
  3. acţiunile sunt bune în măsura în care nu au legătură cu fericirea şi rele dacă produc efecte juridice
  4. acţiunile sunt bune în măsura în care au legătură cu fericirea şi rele dacă produc efecte pecuniare
 6. Contractualismul semnifică o teorie politică în cadrul căreia:
  1. sunt validate doar contractele scrise
  2. puterea este concentrată în mâinile unui număr mic de oameni care conduc
  3. puterea este exclusiv a statului
  4. contractul social stă la baza formării statului

B. În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, la Art. 26, se menţionează că: Orice persoană are dreptul la învăţătură.
1. Menţionaţi trei drepturi pozitive. 6 puncte
2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, nerespectarea dreptului la educaţie. 3 puncte
3. Formulaţi un enunţ filosofic afirmativ, care să pună în relaţie conceptele de stat de drept şi de drepturi pozitive. 3 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in