Subiectul III

A. Fie următorul text:

Trei lucruri vor afla [oamenii] în ei înşişi [...] existența, cunoaşterea şi voința. Pentru că eu sunt, eu cunosc şi eu vreau. Eu sunt o ființă care cunoaşte şi vrea; eu cunosc că sunt şi că vreau; eu vreau să fiu şi să cunosc. (Augustin, Confesiuni)

Pornind de la textul dat:

  1. Precizați înțelesul dat de Augustin conceptului de natură umană.
  2. Menționați o deosebire existentă între concepția lui Augustin şi o altă concepție filosofică despre natura umană, a cărei teză/idee de bază ați precizat-o explicit.
  3. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii om interior şi divinitate, utilizând termenii menționați în sensul specific filosofiei lui Augustin.

B. Ştiind că pentru adepții teoriei adevărului utilitate un enunț este adevărat doar dacă, prin aplicare în practică, se dovedeşte util (productiv, avantajos):

  1. Argumentați în favoarea teoriei adevărului utilitate.
  2. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea teoriei adevărului utilitate.

Răspunsuri corecte: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in