Subiectul I

Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe:

  1. Precizați semnificația conceptului de drepturi negative ale omului.

  1. Enumerați doi filosofi care au încercat, în scrierile lor, o soluționare a problematicii sensului vieții.

  1. Explicați una dintre caracteristicile temelor/problemelor de etică aplicată, menționată explicit.

  1. Prezentați succint concepția lui L. Wittgenstein referitoare la rolul/funcția filosofiei.

  1. Formulați un enunț filosofic afirmativ care să pună în relație conceptele de înțelepciune şi de filosofie.

Răspuns corect: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in