Subiectul III

A. Fie următorul text:

Mai întâi, simțurile noastre, venind în atingere cu anumite obiecte sensibile, introduc în minte diferite percepții, potrivit feluritelor căi pe care aceste obiecte lucrează asupra simțului [...]. Acest izvor al celor mai multe din ideile pe care le avem, care depinde în întregime de simțuri […], eu îl numesc senzație. (J. Locke, Eseu asupra intelectului omenesc)

Pornind de la textul dat:

  1. Precizați înțelesul dat de J. Locke formei de cunoaştere la care se face referire în text. 4 puncte
  2. Menționați o deosebire existentă între concepția lui J. Locke şi o altă concepție filosofică despre cunoaştere, a cărei teză/idee de bază ați precizat-o explicit. 6 puncte
  3. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii idee şi senzație, utilizând termenii menționați în sensul specific filosofiei lui J. Locke. 10 puncte

B. Ştiind că dreptatea a fost explicată fie din perspectivă juridică (în relație cu normele juridice), fie din perspectivă socială (ca dreptate distributivă):

  1. Argumentați în favoarea uneia dintre cele două perspective filosofice despre dreptate la care se face referire în enunț. 6 puncte
  2. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea uneia dintre cele două concepții filosofice despre dreptate la care se face referire în enunț. 4 puncte

​Răspunsuri corecte: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in