Subiectul I

Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe:

  1. Precizați semnificația conceptului de drepturi negative ale omului. 4 puncte
  2. Menționați două întrebări specifice problematicii filosofice a sensului vieții. 6 puncte
  3. Explicați una dintre caracteristicile demersului teoretic al eticii aplicate, menționată explicit. 10 puncte
  4. Prezentați succint, din perspectiva tipologiei drepturilor omului, dreptul la educație. 6 puncte
  5. Formulați un enunț filosofic afirmativ care să pună în relație conceptele de filosofie şi de analiză a limbajului. 4 puncte

Răspunsuri corecte: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in