Subiectul I

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: (30 de puncte)

 1. Coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ se calculează ca raport între modificarea: 
 1. absolută a preţului şi modificarea absolută a cererii 
 2. relativă a cererii şi modificarea absolută a preţului 
 3. absolută a cererii şi modificarea relativă a venitului 
 4. relativă a cererii şi modificarea relativă a preţului

 1.  În condițiile unui consum rațional, utilitatea totală este un indicator economic care: 
 1. creşte, cu o rată descrescătoare 
 2. scade, cu o rată descrescătoare
 3. crește, cu o rată crescătoare
 4. scade, cu o rată crescătoare 

 1. Piața cu concurenă perfectă nu se caracterizează prin: 
 1. atomicitate perfectă
 2. perfecta eterogenitate a produselor
 3. perfecta mobilitate a factorilor de producție
 4. transparenă perfectă

 1. În cazul unui bun cu cerere inelastică, dacă preul acestuia crește, atunci cantitatea cerută:
 1. scade, iar cheltuielile consumatorilor cresc
 2. crește, iar cheltuielile consumatorilor se reduc
 3. scade, iar cheltuielile consumatorilor se reduc și ele
 4. crește, iar cheltuielile consumatorilor cresc și ele 

 1. După criteriul subiectului purtător, nevoile se clasifică în:
 1. individuale și sociale
 2. fiziologice și complexe
 3. colective și sociale 
 4. vitale și elevate

 1.  Dacă într-o perioadă determinată de timp, masa monetară a unei țări crește cu 20%, iar volumul valoric al tranzacțiilor scade cu 10%, atunci viteza de rotație a banilor:
 1. scade cu 75%
 2. crește cu 75%
 3. scade cu 25%
 4. crește cu 25%

 1. Existența costului de oportunitate derivă din: 
 1. gradul de cultură si civilizație al indivizilor
 2. concurența dintre agenții economici
 3. limitarea resurselor în raport cu nevoile
 4. reducerea mai lentă a nevoilor decât a resurselor

 1. Cantitatea de bunuri şi servicii pe care le poate cumpăra un salariat creşte dacă: 
 1. salariul nominal şi preţurile cresc în aceeaşi proporţie 
 2. prețurile cresc mai repede decât crește salariul nominal
 3. salariul nominal crește mai repede decât cresc prețurile
 4. creșterea prețurilor este mai mare decât scăderea salariului nominal 

 1. Dacă celelalte condiții nu se modifică, atunci există o relație de același sens între:
 1. masa monetară și viteza de rotație a banilor
 2. costul total mediu și profitul unitar
 3. salariul real și nivelul preurilor bunurilor economice
 4. viteza de rotaţie a capitalului și masa profitului

 1. Libera inițiativă nu se caracterizează prin:
 1. responsabilizarea agenilor economici pentru consecinele deciziilor lor
 2. libertatea agenților economici de a acționa în conformitate cu interesele lor
 3. depersonalizarea proprietății prin măsuri de politică economică centralizată
 4. competență și competiție în activitatea economică

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in