Subiectul II

  1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos:

Timp

Preţ (u.m./buc.)

Cantitate cerută (buc.)

Cantitate oferită (buc.)

T1

10

T2

15

T3

20

T4

25

  1. Completaţi coloanele tabelului dat cu valori numerice fictive, ştiind că acestea trebuie să reflecte relația dintre preț și cantitatea cerută, respectiv dintre preț și cantitatea oferită dintr-un bun.  (4 puncte)
  2. Calculaţi coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ, pentru perioada T_{2} - T_{3}, pe baza valorilor numerice pe care le-ați înscris în tabel, precizând totodată formula utilizată pentru realizarea calculului și tipul de elasticitate corespunzător valorii coeficientului pe care l-ați determinat. (6 puncte)
  3. Trasaţi un grafic al cererii şi ofertei, pe baza datelor completate în tabel, ilustrând astfel formarea preţului de echilibru.  (2 puncte)

  1. Calculaţi modificarea procentuală a salariului real, în situația în care salariul nominal rămâne constant, prețurile bunurilor de consum cresc cu 100%, iar cele ale bunurilor de producție cu 80%, scriind totodată algoritmul folosit pentru efectuarea calculului și precizând sensul modificării indicatorului cerut. (9 puncte)

  1. Capitalul tehnic al unei firme este de 100 mld. u.m. Cheltuielile aferente materiilor prime, materialelor, energiei şi combustibilului consumate reprezintă 30% din valoarea capitalului utilizat.

Firma produce 1000 de bunuri pentru care are cheltuieli materiale de 44 mld. u.m. și cheltuieli salariale de 6 mld. u.m. Încasările firmei sunt de 80 mld. u.m. Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi explicitând simbolurile utilizate: 

  1. durata amortizării capitalului fix;
  2. profitul unitar;
  3. capitalul circulant consumat. (9 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in