Subiectul I

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:

 1. Bunurile economice şi bunurile libere au în comun faptul că: (3 puncte)
 1. sunt rare
 2. provin din activitatea economică
 3. satisfac nevoi
 4. sunt realizate cu un anumit efort

 1. Creşterea nivelului de raţionalitate a utilizării resurselor are loc atunci când: (3 puncte)
 1. cu acelaşi consum de resurse sunt satisfăcute mai puţine nevoi
 2. creşterea consumului de resurse este superioară creşterii volumului de nevoi satisfăcute
 3. cu acelaşi consum de resurse sunt satisfăcute aceleaşi nevoi
 4. creşterea consumului de resurse este inferioară creşterii volumului de nevoi satisfăcute

 1. O firmă obţine o producţie de 15.000 de bucăţi dintr-un bun X în condiţiile în care productivitatea medie a muncii este 100. În aceste condiţii, numărul de lucrători este de: (3 puncte)
 1. 125
 2. 150
 3. 100
 4. 75

 1. Dacă pentru un împrumut de 10 mil. u.m., acordat pe o perioadă de 5 ani, se percepe o rată anuală a dobânzii de 10%, dobânda se plăteşte la sfârşitul fiecărui an, iar creditul se restituie integral la sfârşitul perioadei de creditare, atunci suma totală a dobânzii plătită băncii este de: (3 puncte)
 1. 10.000.000 u.m.
 2. 6.105.100 u.m.
 3. 5.000.000 u.m.
 4. 16.105.100 u.m.

 1. Dacă, pe piaţa factorilor de producţie, preţul materiilor prime a crescut, producătorii aflându-se în imposibilitatea de a compensa această creștere prin măsuri de reducere a costurilor, iar cererea nu se modifică, atunci pe piaţa bunurilor de consum este de aşteptat ca: (3 puncte)
 1. preţul de echilibru să crească, iar cantitatea de echilibru să scadă
 2. atât preţul de echilibru, cât şi cantitatea de echilibru să crească
 3. preţul de echilibru să scadă, iar cantitatea de echilibru să crească
 4. atât preţul de echilibru, cât şi cantitatea de echilibru să scadă

 1. Între trăsăturile bunurilor economice nu se regăseşte: (3 puncte)
 1. abundeța
 2. limitarea
 3. raritatea
 4. utilitatea  

 1. În oricare dintre deciziile sale, consumatorul raţional urmăreşte: (3 puncte)
 1. maximizarea costului de oportunitate
 2. minimizarea costului de oportunitate
 3. corelarea costului de oportunitate cu costul marginal
 4. corelarea costului de oportunitate cu costul producţiei       

 1. La nivelul unei ţări, cererea de muncă se exprimă prin: (3 puncte)
 1. rata de ocupare a forței de muncă disponibile
 2. cererea de locuri de muncă existentă
 3. numărul de locuri de muncă disponibile în condiţii salariale
 4. cantitatea de echilibru pe piaţa muncii

 1. Masa monetară nu evoluează în acelaşi sens cu: (3 puncte)
 1. preţurile bunurilor de consum 
 2. cantitatea de bunuri supuse tranzacţiilor
 3. volumul valoric al bunurilor supuse tranzacţiilor
 4. viteza de rotaţie a banilor

 1. Subiectul proprietăţii îl constituie: (3 puncte)
 1. resursele economice
 2. agenții vieții economice
 3. bunurile libere
 4. factorii de producţie

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in