Bacalaureat Economie 2014 Model de subiect

Acesta este rezolvarea modelului de subiect eliberat de către Ministerul Educației pentru examenul de Bacalaureat din 2014, pentru disciplina Economie.

Cu cât numărul de exerciții și probleme pe care le rezolvi este mai mare, cu atât șansa unui rezultat pozitiv crește, de accea citind eBook-ul realizat de profesorii noștri de economie vei înțelege mai bine:

 • Cum să dai răspunsul corect, să reprezinți graficul cererii și a ofertei și faci calculul coeficientului de elasticiate, la Subiectul I;

Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 

 1. Cererea poate fi elastică în funcţie de preţ si în funcție de venit.
 2. Piaţa este locul de manifestare a concurenţei.
 3. Bunurile economice şi bunurile libere provin din activitatea economică.
 4. Oferta individuală este cantitatea dintr-un bun economic pe care un anumit producător este dispus să o vândă la un anumit preţ.
 5. O activitate economică eficientă conduce la un grad ridicat de satisfacere a nevoilor în limitele resurselor existente.
 6. Cumpărătorul exercită control asupra preţului în situaţia unei pieţe de monopol.
 7. Aprecierea utilităţii economice are un caracter subiectiv și individual.

 Se cere:

 1. Scrieţi cifra corespunzătoare fiecăruia dintre enunţurile de la 1 la 5 şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunțul este fals. (15 puncte)
 2. Rescrieţi enunţul 6 înlocuind un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât enunţul să fie adevărat. (3 puncte)
 3. ustificaţi corectitudinea enunţului 7....
 • Cum să calculezi rata profitului, să exprimi sensul de modificare și formula productivității muncii, la Subiectul II;
 1. a. Calculați creşterea procentuală a ratei profitului la cost, în situația în care profitul creşte cu 10% și cheltuielile totale scad cu 20%, scriind totodată formula folosită pentru efectuarea calculului. (10 puncte)
 2. Precizați sensul în care se va modifica productivitatea marginală a muncii, dacă producţia creste cu 40% și numărul de salariaţi crește cu 20%, explicând totodată modul în care ați apreciat sensul modificării. (10 puncte)
 3. a. Un agent economic contractează un împrumut de 100.000 u.m., cu o rată anuală a dobânzii de 20%. Dacă împrumutul trebuie restituit în patru tranşe anuale egale, determinați, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate:

         b. dobânda pe care o achită debitorul odată cu plata celei de a treia tranşe din împrumut. (10 puncte)

 • Să explici înțelesul unor noțiuni precum: factori de producţie, componentele costurilor variabile și obligațiunea, la Subiectul III.

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:

 1. Precizaţi înţelesul noţiunii de factori de producţie. (6 puncte)
 2. Menționați trei dintre componentele costurilor variabile. (12 puncte)
 3. Daţi un exemplu concret, prin care să ilustraţi faptul că mărimea intensităţii unei plăceri descreşte progresiv până la saturare, dacă respectiva plăcere este satisfăcută în mod continuu şi neîntrerupt. (6 puncte)
 4. Explicaţi succint afirmaţia: obligaţiunea reprezintă un titlu de valoare cu risc redus sau chiar fără risc(6 puncte)

Acest material te va ajuta să întelegi mai bine conceptele și sa aplici cu încredere formulele de calcul pentru a obține un punctaj maxim la examenul de Bacalaureat.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Economie 2014 Model de subiect

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.