Subiectul II

  1. a. Calculaţi randamentul anual al unei obligaţiuni în situația în care valoarea nominală a titlului este de 600 u.m., iar venitul adus posesorului este de 6 u.m., scriind totodată formula folosită pentru efectuarea calculului. (10 puncte)

          b.  Precizaţi sensul în care se vor modifica preţul de echilibru şi cantitatea de echilibru pe piaţa cărţilor tipărite dacă prețul materiilor prime se reduce cu 9 puncte procentuale, explicând totodată modul în care aţi stabilit sensul modificării. (10 puncte)

  1. O firmă realizează într-un an o producţie de 5500 buc., din care vinde 90%, și încasează 1.237.500 u.m. Firma utilizează anual capital în valoare de 1.200.000 u.m., din care 60% este capital fix, amortizabil în 8 ani, şi cheltuieşte lunar câte 125 u.m. pentru fiecare din cei 20 de salariaţi pe care îi are. Determinați, scriind algoritmul folosit şi explicitând simbolurile utilizate în formulele de calcul:
    1. productivitatea medie a muncii;
    2. rata profitului, calculată la cifra de afaceri.
    Notă: Calculul ratei profitului se efectuează cu o zecimală.  (10 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in