Subiectul I

 1. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
 1. Libera iniţiativă nu se poate manifesta în cadrul economiei de piaţă.
 2. Capitalul fix se uzează fizic şi moral.
 3. Costul fix mediu are tendinţa de scădere pe măsură ce producţia creşte.
 4. Piaţa cu concurenţă de oligopol se caracterizează prin existenţa unui număr foarte mare de producători.
 5. Preţul unui titlu de valoare, pe piaţa capitalurilor, se numeşte curs.
 6. În calitate de obiect al proprietății, agentul economic își exercită drepturile în diferite forme.
 7. Oferta de forță de muncă se formează într-o perioadă îndelungată.

Se cere:

 1. Scrieţi cifra corespunzătoare fiecăruia dintre enunţurile de la 1 la 5 şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. (15 puncte)
 2. Rescrieţi enunţul 6 înlocuind un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât enunţul să fie adevărat. (3 puncte)
 3. Justificaţi corectitudinea enunţului 7. (2 puncte)

Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos:

Perioada

Cantitate (buc.)

Cost fix (u.m.)

Cost variabil (u.m.)

Cost total (u.m.)

T1

400

30.000

T2

450

10.000

42.000

T3

500

39.000

T4

550

54.000

Se cere:

 1. Completaţi coloanele tabelului dat. (3 puncte)
 2. Calculaţi costul marginal pentru perioada T1-T2, în raport cu valorile numerice pe care le-aţi înscris în tabel, precizând totodată formula pe baza căreia aţi realizat calculul. (4 puncte)
 3. Trasaţi graficul costurilor globale, pe baza datelor din tabel. (3 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in