Subiectul III

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:

 1. Precizaţi înţelesul economic al noţiunii de cost de producţie.  (6 puncte)
 2. Menționați trei componente ale cheltuielilor materiale.  (12 puncte)
 3. Exemplificați un efect pe care creșterea productivităţii muncii îl poate avea asupra activităţii economice. (6 puncte)
 4. Explicaţi succint faptul că profitul nelegitim are caracterul unui venit gratuit.  (6 puncte)

 

Rezolvare:

 1. Totalitatea cheltuielilor efectuate de un agent economic pentru producerea şi desfacerea de bunuri sau prestarea de servicii reprezintă costul de producţie. Acesta mai poartă denumirea de cheltuială de producţie, deoarece pentru obţinerea factorilor de producţie, agenţii economici producători plătesc anumite sume de bani.
 2. Componente le cheltuielilor material sunt:
  • cheltuieli cu materii prime;
  • cheltuieli cu energia şi apa;
  • cheltuieli cu material consumabile.
 3. Creşterea productivităţii munci presupune fie creşterea volumului producţiei cu acelaşi consum de muncă, fie obţinerea unei unităţi de produs cu un consum mai mic de muncă.

           W_{L} = \frac{Q}{L}

unde:

W_{L} - productivitatea muncii;

Q - producţia totală;

L - cantitatea totală de muncă.

Dacă productivitatea muncii creşte de la 5 la 6, iar producţia rămâne aceeaşi (10 buc.), atunci L (numărul de ore-muncă) devine 1,6 ore (10/6=1,6) şi a fost de 2 ore.

De aici rezultă că un efect al creșterii productivităţii muncii este reducerea numărului de ore-muncă pe care îl realizează un salariat, adică obţinerea unei unităţi de produs cu un consum mai mic de muncă ceea ce înseamnă costuri mai mici şi un profit mai mare.

 1. Profitul nelegitim este profitul obţinut în condiţiile nerespectării legii şi a reglementărilor existente în acest sens, chiar dacă nerespectarea reglementărilor existente a avut loc în mod intenţionat sau nu. Acesta reprezintă suma însuşită de deţinătorul capitalului fără să fi avut vreo contribuţie la activitatea economică, o sumă de bani obţinută gratuit. 

  Profitul nelegitim mai este numit şi profit ilegal. Acesta este obţinut prin încalcarea legislaţiei în vigoare sau prin „umflarea costurilor”, scăderea calităţii produselor, sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor, duble înregistrări şi alte situaţii posibile. 

  Profitul nelegitim poate fi descoperit sau nu de către autorităţile financiare sau partenerii înselaţi, iar în funcţie de situaţie poate fi preluat sau nu la bugetul de stat, sau restituit celor înşelaţi. Din acest punct de vedere profitul nelegitim este considerat unui venit gratuit.