Subiectul II

  1. a. Calculaţi creşterea absolută a încasărilor realizate de un agent economic, scriind totodată algoritmul folosit pentru efectuarea calculului, pentru situaţia următoare: reducerea cu 3000 u.m. a preţului unui bun a determinat creşterea cantităţii vândute la 2500 bucăţi, în condiţiile în care, la preţul iniţial, de 48.000 u.m., agentul economic vânduse 2000 de bucăţi. (10 puncte)

          b.  Precizați sensul în care se va modifica salariul real, dacă preţurile bunurilor de consum se dublează și indicele salariului nominal este 150%, explicând totodată modul în care ați stabilit sensul modificării.  (10 puncte)

  1. Se cunoaşte că într-un an, profitul unei bănci este de 6,3 mil. u.m., fiind cu o zecime mai mic decât câştigul ei. În decursul anului respectiv, banca a plătit deponenţilor sume corespunzătoare unei rate a dobânzii de 10% şi a încasat dobânzi la o rată de 12%, în condiţiile în care a acordat credite egale cu depunerile. Determinați, scriind algoritmul folosit şi explicitând simbolurile utilizate în formulele de calcul:
  1. valoarea totală a creditelor acordate; 
  2. dobânda plătită deponenţilor. 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in