Subiectul II

  1. a.  Calculaţi creşterea absolută a încasărilor realizate de un agent economic, scriind totodată algoritmul folosit pentru efectuarea calculului, pentru situaţia următoare: reducerea cu 3000 u.m. a preţului unui bun a determinat creşterea cantităţii vândute la 2500 bucăţi, în condiţiile în care, la preţul iniţial, de 48.000 u.m., agentul economic vânduse 2000 de bucăţi. (10 puncte)
    b.  Precizați sensul în care se va modifica salariul real, dacă preţurile bunurilor de consum se dublează și indicele salariului nominal este 150%, explicând totodată modul în care ați stabilit sensul modificării.  (10 puncte)

Rezolvare:

  1.  a.

CA_{0}=P_{o} * Q_{o} = 2.000 * 48.000= 96.000.000 u.m.

P_{1}=P_{o} - 3.000 = 48.000 - 3.000 = 45.000 u.m.

CA_{1}=P_{1} * Q_{1} = 2.500 * 45.000= 112.500.000 u.m.

\Delta CA = CA_{1}-CA_{0}= 112.500.000 - 96.000.000 = 16.500.000 u.m.

unde:

CA -cifra de afaceri;

P - preţ;

Q - cantitate;

\Delta CA - variaţia cifrei de afaceri (a vânzărilor).

  1. \Delta P = \frac{100}{100} * I_{p} = 100 + 100 = 200 

\Delta P = 200 %

I_{SN}=150 %

SR = \frac{SN}{P}

I_{SR}= \frac{I_{SN}}{I_{P}} * 100 = \frac{150}{200} * 100 = 75  

I_{SR}= 75% (salariul real scade)

unde:

\Delta P - variaţia preţurilor;

I_{SN} - indicele salariului nominal;

SR - salariul real;

I_{SN} - indicele salariului real;

I_{P} - indicele preţurilor.

  1. Se cunoaşte că într-un an, profitul unei bănci este de 6,3 mil. u.m., fiind cu o zecime mai mic decât câştigul ei. În decursul anului respectiv, banca a plătit deponenţilor sume corespunzătoare unei rate a dobânzii de 10% şi a încasat dobânzi la o rată de 12%, în condiţiile în care a acordat credite egale cu depunerile. Determinați, scriind algoritmul folosit şi explicitând simbolurile utilizate în formulele de calcul:
  1. valoarea totală a creditelor acordate; 
  2. dobânda plătită deponenţilor. 

Rezolvare:

  1.  P_{brut} = P_{net} + 0,1 * P_{net}

P_{brut} = 6,3 mil. + 0,1 * 6,3 mil. = 6,93mil.

C = D = Y

Y * \frac{12}{100} = Y * \frac{10}{100} = 6,9 mil.

Y * (\frac{12}{100} - \frac{10}{100} )= 6,9 mil.

Y = \frac{6,9 mil.}{0,02}

Y = 350 mil.

D = C = 350 mil.

unde:

P_{brut} - profit brut;

P_{net} - profit net;

C - credit;

D - depozit;

Y - necunoscuta.

  1. Dpl = D * rata dobânzii

Dpl = 350 mil. * \frac{10}{100}

Dpl = 35 mil.

unde:

Dpl - dobânda plătită deponenţilor;

D - depozitele.