Subiectul I

 1. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
 1. Nivelul profitului este maxim atunci când producția asigură pragul minim de rentabilitate.
 2. Dacă intensitatea nevoii pentru un bun creşte, atunci poate să crească şi cererea pentru acel bun.
 3. Legea ofertei se referă la raportul de determinare directă dintre modificarea mărimii preţului unitar al unui bun şi modificarea cantităţii oferite din bunul respectiv.
 4. Nivelul maxim al satisfacției obținute prin consumarea a două bunuri, A și B, se realizează atunci când programul de achiziții și consum conferă cumpărătorului starea de echilibru.
 5. Piața telefoniei mobile din România este o piață de oligopol.
 6. Dacă o creştere a preţului bunului A conduce la creşterea cererii pentru bunul B, atunci A şi B sunt bunuri complementare.
 7. Utilitatea economică a unui bun diferă de la o persoană la alta.

Se cere:

 1. Scrieţi cifra corespunzătoare fiecăruia dintre enunţurile de la 1 la 5 şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. (15 puncte)
 2. Rescrieţi enunţul 6 înlocuind un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât enunţul să fie adevărat. (3 puncte)
 3. Justificaţi corectitudinea enunţului 7. (2 puncte)

Rezolvare:

 1. F
 2. A
 3. A
 4. A
 5. A
 1. Dacă o creştere a preţului bunului A conduce la creşterea cererii lui B, atunci A şi B sunt bunuri substituibile.
 2. Capacitatea unui bun de a aduce satisfacţie în urma consumului, utilizării sau posesiei reprezintă utilitate acestuia. Utilitatea economică a unui bun diferă de la o persoană la alta, deoarece consumatorii au gusturi şi preferinţe diferite şi intensitatea nevoii este diferită de la individ la individ.

  Un bun poate avea pentru consumatori diferiţi, utilităţi total diferite în funcţie de de sex sau vârstă, de faptul că se dispune sau nu de bunuri complementare sau substituibile.

 1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos:

Preţ

(u.m./buc.) 

Cantitate cerută

(buc.) 

Cantitate oferită

(buc.) 

Exces de Cerere

(buc.) 

Exces de Ofertă

(buc.) 

     315

     5

     9

     250

     8

     8

     230

     9

     5

     215

     10

     4

Se cere:

 1. Completaţi coloanele tabelului dat. (2 puncte)
 2. Calculaţi coeficientul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ, pentru situaţia în care preţul a scăzut cu 20 u.m., în raport cu valorile numerice date în tabel, precizând totodată formula
  pe baza căreia aţi realizat calculul și tipul de elasticitate corespunzător valorii coeficientului pe care l-ați determinat.
  Notă: Calculul se efectuează cu o zecimală. (6 puncte)
 3. Trasaţi graficul ofertei în funcţie de preţ, pe baza datelor din tabel. (2 puncte)

 Rezolvare:

 1. Preţ

  (u.m./buc.)

  Cantitate cerută

  (buc.)

  Cantitate oferită (buc.)

  Exces de Cerere

  (buc.)

  Exces de Ofertă

  (buc.)

  315

  5

  9

  -

  9-5

  250

  8

  8

  8-8

  8-8

  230

  9

  5

  9-5

  -

  215

  10

  4

  10-4

  -

         

Preţ

(u.m./buc.)

Cantitate cerută

(buc.)

Cantitate oferită (buc.)

Exces de Cerere

(buc.)

Exces de Ofertă

(buc.)

315

5

9

-

4

250

8

8

0

0

230

9

5

4

-

215

10

4

6

-

 1. K_{O/P}=(\Delta O/O_{0})/(\Delta P/P_{0})=[(O_{1}-O_{0})/O_{0}]/[(P_{1}-P_{0})/P_{0}]

K_{O/P}=[(5-8)/8]/[(230-250)/250]

K_{O/P}=4,68 , ofertă perfect elastică.

 1. Graficul ofertei - Subiectul I.B.c - Sesiunea August-Septembrie 2014