Subiectul I

 1. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 
 1. Diferenţierea produselor poate fi o trăsătură a pieţei cu concurenţă imperfectă.
 2. Pe măsura dezvoltării societăţii, oamenii vor renunţa la satisfacerea trebuinţelor primare.
 3. Pământul este factor de producţie regenerabil, în anumite condiţii, dar deosebit de restrictiv.
 4. Valoarea celei mai bune alternative la care renunţă o persoană când decide o anumită utilizare a timpului său liber poate fi un exemplu care ilustrează costul de oportunitate. 
 5. Realizate pe baza resurselor, bunurile economice pot fi destinate consumului şi producţiei.
 6. În ţările cu economie performantă, resursele economice sunt abundente. 
 7. Utilitatea economică a unui bun este evaluată în funcţie de cantitatea oferită şi de intensitatea nevoii cumpărătorului.

Se cere: 

 1.  Scrieţi cifra corespunzătoare fiecăruia dintre enunţurile de la 1 la 5 şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă este fals.  (15 puncte)
 2. Rescrieţi enunţul 6 înlocuind un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât enunţul să fie adevărat. (3 puncte)
 3. Justificaţi corectitudinea enunţului 7. (2 puncte)

 1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos: 
 1. Preţ

  (u.m./buc.)

  Cantitate cerută

  (buc.)

  Situaţia A

  Cantitate oferită

  (buc.)

  Cantitate cerută

  (buc.)

  Situaţia B

  1

  100

  2

  200

  3

  300

Se cere:

 1. Completaţi coloanele tabelului dat, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte corelaţia preţ-cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în “Situaţia B”, în condiţiile
  creşterii numărului de consumatori cu 20% faţă de cel din “Situaţia A”.  (2 puncte)
 2. Calculaţi coeficientul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ, pentru situaţia în care preţul a crescut de la 2 la 3 u.m./buc., precizând totodată şi formula pe baza căreia aţi realizat 
  calculul.   (6 puncte)
 3.  Trasaţi graficul Ofertei în funcţie de preţ, conform datelor din tabel.   (2 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in