Programă Bac Chimie

În fiecare an, în cadrul probei E. d) a examenului de Bacalaureat, Chimia are statutul de disciplină opțională. Fiecare elev care va dori să susțină examenul de Bacalaureat la chimie, are posibilitatea să opteze fie pentru programa de Chimie Anorganică şi Generală, fie pentru programa de Chimie Organică.

Față de anii anteriori, pentru Examenul de Bacalaureat 2021, subiectul pentru proba la chimie are următoarea structură:

 • SUBIECTUL I
  • Subiectul A.
  • Subiectul B.
  • Subiectul C.
 • SUBIECTUL al II-lea
  • Subiectul D.
  • Subiectul E.
 • SUBIECTUL al III-lea
  • Subiectul F.
  • Subiectul G.

Important! Se observă că la Subiectul III, avem doar Subiectul G, adică s-a renunțat la divizarea materiei pe nivele (Nivelul I și Nivelul II, aferente Subiectului G1, respectiv Subiectului G2), iar atât subiectul de Chimie Organică, cât și cel de Chimie Anorganică și Generală sunt destinate tuturor elevilor, indiferent de filieră, de profil, respectiv de specializare/calificare profesională.

În funcție de programa aleasă, va trebui să te pregătești din următoarele capitole:

Programa de Chimie Anorganică și Generală 

 • Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice
 • Legături chimice. Interacţii între atomi, ioni, molecule
 • Starea gazoasă
 • Soluții apoase
 • Reacții redox. Aplicații ale reacțiilor redox
 • Noţiuni de termochimie
 • Noţiuni de cinetică chimică
 • Calcule chimice

Programa de Chimie Organică

 • Structura şi compoziţia substanţelor organice
 • Clasificarea compuşilor organici
 • Tipuri de reacții chimice în chimia organică
 • Alcani
 • Alchene
 • Alchine
 • Arene
 • Benzine
 • Alcooli
 • Acizi carboxilici
 • Grăsimi. Agenți tensioactivi
 • Aminoacizi. Proteine
 • Zaharide
 • Calcule chimice Utilizări ale substanţelor studiate

Notă:
Programele de examen sunt realizate în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul național de Bacalaureat evaluează competențele dezvoltate pe parcursul învățământului liceal, se elaborează în conformitate cu prezenta programă și nu vizează conținutul unui manual anume.