Subiectul III

Subiectul III dat în sesiunea specială de Bac 2015, la chimie anorganică este enunțat mai jos:

Subiectul F.  

 1. Ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a toluenului este:
  C_7H_8(l)+9O_2(g)\rightarrow 7CO_2(g)+4H_2O(g)
  Calculaţi entalpia molară de formare standard a toluenului, utilizând variația de entalpie în reacția de ardere a acestuia, \Delta _rH = - 3768,75 kJ și entalpiile molare de formare standard:
   \Delta _fH^0_{CO_2}_{(g)}= - 393,2 kJ/mol, \Delta _fH^0_{H_2O}_{(g)} = - 241,6 kJ/mol. 
 2. Determinați căldura degajată la arderea a 27,6 g de toluen, exprimată în kilojouli.
 3.  La arderea a 32 g de metanol se degajă 638,2 kJ. Calculaţi masa de metanol, exprimată în grame, utilizată pentru a produce căldura necesară încălzirii a 2kg de apă de la temperatura de 20^0C la temperatura de 80^0C.  Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 4.  a. Calculaţi variaţia de entalpie în condiții standard, ∆rH, pentru reacţia: MgO(s) + CO2(g) → MgCO3(s), utilizând ecuațiile termochimice:
  (1) Mg(s)+1/2O_2(g) \rightarrow MgO(s)                              \Delta _rH_1 = - 602 kJ
  (2) C(s)+O_2(g)\rightarrow CO_2(g)                                        \Delta _rH_2= - 393,2 kJ
  (3) Mg(s)+C(s)+3/2O_2(g)\rightarrow MgCO_3(s)           \Delta _rH_3= - 1113 kJ.
                        
  b. Notaţi tipul reacţiei, având în vedere valoarea variației de entalpie, \Delta _rH, obținută la punctul a.
 5.  Comparaţi stabilitatea metanolului, CH_3OH_{(l)} cu cea a etanolului C_2H_5OH_{(l)}, utilizând entalpiile molare de formare standard  \Delta _fH^0_{CH_3OH_{(l)}}=-238,66kJ/mol și   \Delta _fH^0_{C_2H_5OH_{(l)}} =-277,69kJ/mol. Justificaţi răspunsul. 

Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL I) 

 1.  Descompunerea acidului formic, HCOOH, are loc în prezența nichelului:
   HCOOH(l) \overset{Pt}{\rightarrow} CO_2(g)+H_2(g)
  a. Notaţi rolul platinei în această reacţie.
  b. Precizați dacă platina se consumă în reacție.
 2. Calculaţi volumul dioxidului de carbon, exprimat în litri, măsurat la temperatura de 37^0C şi presiunea de 3,1 atm obţinut prin descompunerea a 4 mol de acid formic.
 3. a. Calculaţi numărul moleculelor conţinute în 5,6 L de monoxid de carbon, măsuraţi în condiţii normale de temperatură şi presiune.
  b. Calculaţi masa de hidrogen din 10,8 g de apă, exprimată în grame.
 4. Determinaţi pH-ul unei soluţii cu volumul de 400 mL care conţine 1,6 g de hidroxid de sodiu.
 5. Scrieți ecuația reacției dintre electrolitul acumulatorului cu plumb și hidroxidul de sodiu. 

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL II) 

 1. Pentru reacția: 2NO(g) +Cl_2(g)\rightarrow 2NOCl(g) s-au constatat urmǎtoarele:
  - viteza reacției crește de patru ori dacă concentrația NO se dublează, iar concentrația Cl_2 rămâne constantă;
  - viteza reacției crește de trei ori dacă concentrația NO rămâne constantă, iar concentrația  Cl_2  se triplează.                                                                                                          Determinați expresia matematicǎ a legii vitezei de reacţie.
 2.  Sinteza acidului iodhidric decurge conform ecuaţiei: H_2(g)+I_2(g)\rightleftharpoons 2HI(g). Concentraţiile hidrogenului şi iodului, la echilibru, au valorile: [H_2] = 4 mol/L, [I_2] = 0,5 mol/L. Determinaţi concentraţia molarǎ a acidului iodhidric, la echilibru, cunoscând valoarea numerică a constantei de echilibru, k_c = 50, la temperatura de 25^0C
 3. Notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic N_2(g)+3H_2(g)\rightleftharpoons 2 NH_3(g)+26,7 kJîn urmǎtoarele situaţii: 
  a. creşte presiunea;
  b. scade temperatura;
  c. se adaugă o cantitate suplimentară de azot. 
 4. Calculați pH-ul unei soluții de acid clorhidric cu volumul de 300 mL care conține 1,095 mg de acid clorhidric
 5. Notaţi formula chimică și denumirea IUPAC a combinaţiei complexe care se poate obţine utilizând soluţii de hidroxid de sodiu, de amoniac şi sulfat de cupru. 

Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16; Na- 23; Cl- 35,5.

Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L\cdot atm\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1};

Volumul molar: V = 22,4 L\cdot mol^{-1};

Numărul lui Avogadro: N = 6,022\cdot10^{23} mol^{-1} ; 

c_{apa}=4,18 kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă de nota 20 toate problemele subiectului de chimie anorganică dat în sesiunea specială de Bac 2015.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in