Subiectul I

Aici găsești enunțurile Subiectului I propus pentru sesiunea specială de Bac 2015, pentru chimie anorganică:

Subiectul A.

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri: 

 1. Primul substrat al celui de-al doilea strat electronic se notează ... ... ... . (1s/2s)  
 2. Mișcarea de spin este mișcarea de rotație a electronului în jurul ... ... ... . (axei proprii/nucleului)  
 3. Oxigenul are numărul de oxidare -1 în substanţa cu formula chimică ... ... ... . (Na2O/Na2O2
 4. Acizii parţial ionizaţi în soluţie apoasă sunt acizi..........(tari/slabi) 
 5. Reacţia dintre magneziu şi acidul clorhidric este o reacţie ... ... ... . (lentă/rapidă)

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

 1. Configuraţia electronică ns^2np^2 este caracteristică atomului unui element:

         a. din blocul de elemente s;    c. din blocul de elemente p;
         b. situat în grupa 2 (II A);        d. cu configuraţie stabilă de dublet. 

 1. Este o substanță ușor solubilă în apă:

  a. hidroxidul de fier(III);   c. hidroxidul de cupru(II);                                                               b. clorura de sodiu;         d. clorura de argint  

 2. Sodiul reacţionează violent cu apa. Despre această reacţie se poate afirma: 

         a. în urma reacţiei rezultă oxigen;
         b. soluţia apoasă obţinută nu se colorează în prezenţa fenolftaleinei;
         c. hidroxidul de sodiu rezultat este o bază tare;
         d. hidrogenul obținut se poate culege într-o eprubetă cu gura în sus. 

 1. Electrodul negativ al acumulatorului cu plumb este format dintr-un grătar de plumb având ochiuri umplute cu:

         a. acid sulfuric;          c. sulfat de plumb;
         b. dioxid de plumb;    d. plumb. 

 1. O soluție apoasă (I) cu masa de 150 g conține 5 g de dizolvat. O altă soluție apoasă (II) cu masa de 250 g conține 5 g din același dizolvat. 

         a. soluția (I) este mai diluată decât soluția (II);
         b. soluția (II) este mai concentrată decât soluția (I);
         c. ambele soluții au aceeași concentrație;
         d. soluția (I) este mai concentrată decât soluția (II). 

Subiectul C. 

 Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei chimice a substanței din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare legăturilor chimice din aceasta. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

       A. 

 1.  NH_3
 2. KCl
 3.  N_2
 4.  I_2
 5. NH^+_4

       B. 

 1. legătură covalentă nepolară triplă
 2. legături covalente polare simple
 3. legătură ionică
 4. legătură covalentă coordinativă și legătură covalentă polară dublă
 5. legătură covalentă coordinativă și legături covalente polare simple
 6. legătură covalentă nepolară simplă 

Numere atomice: H- 1; N- 7; Cl- 17; K- 19; I- 53.

Accesează această pagină pentru a vedea răspunsurile corecte ale acestor probleme de chimie anorganică.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in