Subiectul III

Acestea sunt enunțurile problemelor subiectului pregătit pentru simularea examenului de Bacalaureat 2016, pentru proba la alegere a profilului și a specializării, la chimie organică, filiera tehnologică, Subiectul III.

Pentru a vedea cum propun profesorii noștrii de chimie că se rezolvă complet și conform baremului oficial problemele enunțate mai jos, accesează cu încredere această pagină a materialului nostru.

Subiectul F.

 1.  
  1. Scrieţi formula de structură a glicinei.
  2. Notați denumirea IUPAC a glicinei.
 2. Scrieţi formulele de structură ale dipeptidelor mixte care pot fi obținute din glicină şi \alpha​-alanină.
 3.  
  1. Notați o sursă naturală de celuloză.
  2. Notați starea de agregare a celulozei, în condiții standard.
  3. Scrieți denumirea unui solvent pentru celuloză.
 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxidare a glucozei cu reactiv Fehling, utilizând formule de structură.
 5. Calculaţi masa de precipitat, exprimată în grame, care se formează în reacţia glucozei din 20 mL soluţie de concentraţie 1M​, cu o cantitate stoechiometrică de reactiv Fehling.

Mase atomice: ​H-1; C-12; O-16; Na-23; S-32; Cl-35,5; Cu-64.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.


Subiectul G1. (Obligatoriu pentru Nivel I) 

 1.  
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de clorurare catalitică a benzenului, cu obținerea compusului monoclorurat.
  2. Determinați cantitatea de benzen, exprimată în mol, care se consumă stoechiometric în reacția de clorurare de la punctul a, știind că se obţin 18,25 g de acid clorhidric, ca produs secundar.
  3. Notați formula chimică a unei substanțe cu rol de catalizator în reacția de clorurare a benzenului.
 2.  
  1. Determinați formula moleculară a unei hidrocarburi aromatice polinucleare cu masa molară 128 g/mol, în care numărul atomilor de hidrogen este mai mic cu 2 față de numărul atomilor de carbon din moleculă.
  2. Scrieți formula de structură a hidrocarburii aromatice de la punctul a.
 3. O probă de hidrocarburi conține 2 mol de benzen și 0,5 mol de toluen. Calculaţi masa probei de hidrocarburi, exprimată în grame.
 4.  
  1. Scrieți ecuația reacției de polimerizare a etenei.
  2. Notați o utilizare a polimerului obținut prin polimerizarea etenei.
 5. Notați starea de agregare a benzenului, în condiții standard.

Subiectul G2. (Obligatoriu pentru Nivel II)  

 1. Scrieți ecuațiile reacțiilor de dehidrogenare a n​-butanului.
 2. Amestecul rezultat la dehidrogenarea n-butanului de la punctul 1 conține n-butan netransformat, alchenă simetrică și alchenă nesimetrică în raport molar 1 : 6 : 3. Calculați cantitatea de n-butan care trebuie introdusă în proces, exprimată în mol, pentru a se obține a 168 g de alchenă simetrică.
 3. Scrieți ecuația reacției de obținere a acetilenei din carbură de calciu.
 4. Determinați cantitatea de carbură de calciu, exprimată în mol, necesară obținerii a 17,92 L de acetilenă, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune, la un randament al reacției de 80%​.
 5. Scrieți formula de structură a acidului salicilic.

Mase atomice: H-1; C-12; Cl-35,5.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in