Subiectul II

Echipei Liceunet au enunțat mai jos problemele date la simularea examenului de Bac din data de 10 martie 2016, pentru elevii care urmează filiera tehnologică, Subiectul II.

Pentru a vedea cum se rezolvă conform baremului oficial problemele enunțate mai jos, accesează cu încrederea această pagină a materialului nostru.

Subiectul D. 

Compusul (A) are formula de structură:

 1.  
  1. Notați tipul catenei compusului (A), având în vedere natura legăturilor chimice dintre atomii de carbon.
  2. Scrieţi formula de structură a unui izomer al compusului (A), ce conține în moleculă 2 atomi de carbon primar.
 2. Notați natura atomilor de carbon (1) și (2) din molecula compusului (A)​.
 3.  
  1. Notați formula moleculară a compusului (A).
  2. Determinați masa de hidrogen, exprimată în grame, conținută în 2 mol de compus (A).
 4.  
  1. Notați denumirea grupelor funcționale din molecula compusului (A).
  2. Notați numărul covalențelor \pi din molecula compusului (A).
 5. Scrieţi ecuaţiile reacțiilor dintre compusul (A)​ și:
  1. H2(Pd/Pb2+);
  2. H2(Ni).

Subiectul E. 

 1.  
  1. Scrieţi formulele de structură pentru doi acizi monocarboxilici izomeri cu formula moleculară C4H8O2.
  2. Notați relația de izomerie dintre cei doi acizi monocarboxilici.
 2. Notați două proprietăți fizice ale alcoolului etilic, în condiții standard.
 3. Un detergent cu formula de structură:

\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_\text{n}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_3^{-} \text{Na}^{+}

are masa molară 348 g/mol​. Determinați numărul atomilor de carbon din formula de structură a detergentului.

 1. Acidul oleic are formula de structură:

\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7 -\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_7-\text{COOH}.\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7 -\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_7-\text{COOH}.

Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre acidul oleic și hidrogen, în prezența nichelului.

 1. Calculaţi volumul de hidrogen, măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune, exprimat în litri, care reacţionează stoechiometric cu 3​ mol de acid oleic.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in