Subiectul I

Pentru elevii care au urmat filiera tehnologică, la simularea examenului de Bac din primăvara anului 2016 s-au dat pentru Subiectul I următoarele probleme de chimie organică:

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Atomii de carbon din molecula unui alcan sunt uniţi prin legături covalente simple.
 2. Hidrocarbura 1-butenă prezintă izomerie de catenă.
 3. Naftalina este o hidrocarbură aromatică mononucleară.
 4. Punctul de fierbere al etanolului este mai ridicat decât al etanului.
 5. Tuberculii de cartofi conțin amidon.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Metanul, combustibil casnic, este inodor. Pentru a ajuta la depistarea scăpărilor de gaz metan din conducte, i se adaugă acestuia compuși organici cu miros neplăcut, mercaptani, care conțin:
  1. sulf;
  2. oxigen;
  3. clor;
  4. azot.
 2. Adiția acidului bromhidric decurge conform regulii lui Markovnikov, la:
  1. 3-hexenă; 
  2. 2​-butenă;
  3. etenă; 
  4. propenă.
 3. Perechea de substanţe cu aceeaşi formulă moleculară, este:
  1. etanolul şi etanalul;
  2. etena şi etina;
  3. propanul și 2-propanolul;
  4. n-pentanul şi 2-metilbutanul.
 4. Glicina conține în moleculă numai atomi de carbon:
  1. primar;
  2. secundar;
  3. terțiar;
  4. cuaternar.
 5. Face parte din compoziţia grăsimilor:
  1. acidul formic;
  2. acidul etanoic;
  3. acidul oleic; 
  4. acidul salicilic.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al denumirii compusului din coloana A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare unei caracteristici a acestuia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.    

             A. 

 1. alcool etilic
 2. benzen
 3. 2-metilbutan
 4. 2​-butină
 5. acid etanoic​ 

            B. 

 1. are raportul atomic C : H : O = 1 : 2 : 1
 2. are catenă aciclică ramificată
 3. este o alchenă 
 4. are raportul de masă C : H : O = 12 : 3 : 8​
 5. este o alchină
 6. are catenă ciclică  

Mase atomice: H-1; C-12; O-16.

Accezează această pagină pentru a vedea care sunt răspunsurile corecte ale problemelor enunțate mai sus.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in