Subiectul III

Acestea sunt problemele de chimie organică care s-au dat la Subiectul III în cadrul probei la alegere de la examenul de Bacalaureat din data de 8 iulie 2016, pentru elevii de la filiera teoretică și filiera vocațională.

Subiectul F

 1. O dipeptidă are formula de structură:

\begin{align*} H_3C&-CH-CO-NH-CH_2-COOH\\ &\ \ | \\ &NH_2 \end{align*}

 1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de hidroliză enzimatică a dipeptidei.
 2. Notați denumirile IUPAC ale aminoacizilor rezultați la hidroliza dipeptidei. 

 

 1. Calculați masa de apă, exprimată în grame, necesară hidrolizei enzimatice a 43,8 g de dipeptidă.
 2. Scrieţi formula de structură a amfionului valinei.
 3.  
  1. Notați două proprietăți fizice ale zaharozei, în condiții standard. 
  2. Zahărul invertit rezultă la hidroliza totală a zaharozei și este un amestec echimolecular de glucoză şi fructoză. Scrieţi formula de structură a glucozei.
 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei care demonstrează caracterul reducător al glucozei, în urma ăcreia se formează oglinda de argint, utilizând formule de structură pentru compușii organici. 

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23; Cl-35,5.


Subiectul G1. Nivel I

 1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ardere a metanului.
 2. Determinați volumul de aer, cu 20% oxigen procente volumetrice, exprimat în litri, necesar stoechiometric arderii a 13,44 L de metan. Toate volumele sunt măsurate în condiții normale de temperatură și de presiune.
 3. Scrieți ecuațiile reacțiilor de nitrare a benzenului cu amestec sulfonitric pentru obținerea mononitrobenzenului, 1,3-dinitrobenzenului și 1,3,5-trinitrobenzenului, utilizând formule de structură.
 4. În amestecul organic de reacție obținut la nitrarea benzenului, conform ecuațiilor reacțiilor de la punctul 3, raportul molar benzen : mononitrobenzen : 1,3-dinitrobenzen : 1,3,5-trinitrobenzen este 4 : 3 : 2 : 1. Știind că în proces s-au introdus 1560 kg de benzen, calculați masa de mononitrobenzen obținută, exprimată în kilograme.
 5. Notați o utilizare a polietenei.

Subiectul G2. Nivel II

 1. Se amestecă 250 mL soluție de izomer dextrogir a unui compus organic, de concentrație 1 M cu 500 mL soluție de izomer levogir a aceluiași compus, de concentrație 0,5 M. Determinați dacă soluția rezultată prezintă activitate optică.
 2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a 2,4,6-trinitrofenolului din fenol, utilizând formule de structură.
 3. Determinați puritatea fenolului utilizat, ştiind că din 58,75 g de fenol, s-au obţinut stoechiometric 114,5 g de 2,4,6-trinitrofenol.
 4. Scrieți formulele de structură ale enantiomerilor 2-cloro-3-metilbutanului.
 5. Într-un proces de obținere a unui colorant azoic s-a procedat astfel: în prima etapă, s-a supus diazotării acidul sulfanilic, obținându-se sarea (S). În a doua etapă, sarea (S) a fost supusă cuplării cu N, N-dimetilanilina, pentru obţinerea colorantului azoic (C).

Scrieţi ecuaţiile reacţiilor descrise în cele două etape ale procesului de obținere a colorantului azoic (C).


Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16

Volumul molar: V = 22,4 L \cdot mol-1.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in