Subiectul II

Acestea sunt problemele de chimie organică care s-au dat la examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2016 (din 8 iulie), la proba la alegere a profilului, pentru elevii care urmează filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul II.

Subiectul D

Compusul (A) are formula de structură:

\begin{align*} &\ 2\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1\\ H_3C-(CH_2)_{12}-CH=&CH-CH-CH-CH_2-Cl\\ &\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |\ \ \ \ \ \ \ \ |\\ &\ \ \ \ \ \ \ \ \ OH\ \ \ NH_2 \end{align*}

 1.  
  1. Notați tipul catenei aciclice a compusului (A), având în vedere natura legăturilor chimice dintre atomii de carbon. 
  2. Notați denumirea grupelor funcționale din molecula compusului (A).
 2. Scrieți formula de structură a unui izomer (B) al compusului (A), ce conține în moleculă un singur atom de carbon terțiar.

 3. Notați natura atomilor de carbon 1 și 2 din molecula compusului (A).

 4. Determinați masa de oxigen, exprimată în grame, conținută în 95,25 g de compus (A).

 5. Scrieţi ecuaţiile reacțiilor compusului (A) cu:

  1. H2(Ni); 
  2. Cl2/CCl4.

Subiectul E

 1. Un alcool monohidroxilic (A), cu catenă aciclică saturată, are raportul masic C:H=24:5.
  1. ​Determinaţi formula moleculară a alcoolului (A).
  2. Scrieţi formula de structură a alcoolului (A), știind că este un alcool secundar.
 2.  
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre acidul oleic și hidroxidul de sodiu, utilizând formule de structură.
  2. Calculaţi masa de oleat de sodiu, exprimată în grame, care se poate obţine stoechiometric din 3​ mol de acid oleic în reacţia cu hidroxidul de sodiu.
 3. Scrieţi ecuaţia reacţiei de hidroliză a acidului acetilsalicilic, în mediu acid, utilizând formule de structură.
 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre glicerină și acid azotic pentru obținerea trinitratului de glicerină, în prezența acidului sulfuric, utilizând formule de structură.
 5. Notați starea de agregare a trioleinei, în condiții standard.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in