Subiectul I

Acestea sunt cerințele Subiectului I care s-au dat în 8 iulie 2016 la examenul de Bacalaureat, la proba la alegere a profilului, chimie organică, pentru elevii care urmează filiera teoretică și filiera vocațională.

Subiectul A

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Punctele de fierbere ale alcanilor cu aceeași formulă moleculară cresc cu ramificarea catenei. 
 2. Etena este solubilă în apă
 3. Amidonul este o polizaharidă cu rol de susținere pentru plante. 
 4. Trigliceridele au un număr impar de atomi de carbon în moleculă
 5. O soluție apoasă de glicină are caracter amfoter.

Subiectul B

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Perechea de substanțe ce formează un amestec eterogen este:
  1. n-heptan-apă;
  2. 2-heptenă-tetraclorură de carbon;
  3. etanol-apă;
  4. n-hexan-tetraclorură de carbon.
 2. Regula lui Markovnikov se aplică la adiția acidului clorhidric, în cazul alchenei:
  1. 3,4-dimetil-3-hexenă;
  2. 2-metil-2-butenă;
  3. 3-hexenă;
  4. 2-butenă.
 3. Numărul alchinelor izomere care formează 2-metilpentanul prin hidrogenare în prezența nichelului, este egal cu:
  1. 4;
  2. 3;
  3. 2;
  4. 1.
 4. Numărul de alcooli primari cu formula moleculară C4H10O este egal cu:
  1. 6;
  2. 4;
  3. 3;
  4. 2.
 5. Produsul majoritar obţinut la deshidratarea intramoleculară a 2-butanolului este:
  1. 2-butena;
  2. 1-butena;
  3. butanona;
  4. butanalul.

Subiectul C

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al metodei de obținere din coloana A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare denumirii produsului organic obținut. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

A

 1. hidrogenarea grăsimilor lichide
 2. fermentația acetică a etanolului
 3. oxidarea glucozei cu reactiv Fehling
 4. fermentația alcoolică a glucozei
 5. hidroliza enzimatică totală a proteinelor

B

 1. \alpha-aminoacizi
 2. etanol
 3. peptide
 4. acid etanoic
 5. grăsimi solide
 6. acid gluconic

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in