Subiectul III

Mai jos ai enunțate problemele Subiectului al III-lea dat în sesiunea august-septembrie din data de 26 august 2016, pentru chimie organică, filiera tehnologică.

Pentru a vedea rezolvările complete și de nota 10 ale tuturor problemelor enunțate mai jos, accesează eBook-ul acesta, pregătit special pentru tine. 

Subiectul F.

 1.  
  1. Scrieţi formula de structură a valinei. 
  2. Notați denumirea IUPAC a valinei.
 2. Scrieţi formulele de structură ale dipeptidelor mixte care pot fi obținute în reacția de condensare dintre glicină şi serină.
 3.  
  1. Notați o sursă naturală de zaharoză.
  2. Notați starea de agregare a zaharozei, în condiții standard.
  3. Scrieți denumirea unui solvent pentru zaharoză.
 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxidare a glucozei cu reactiv Tollens, utilizând formule de structură pentru compușii organici.
 5. Calculaţi masa de argint, exprimată în grame, care se formează în reacţia glucozei din 50 mL soluţie de concentraţie 1M​, cu o cantitate stoechiometrică de reactiv Tollens. 

Mase atomice: \text{H}-1\text{C}-12\text{Ag}-108.

Subiectul G1. ( Obligatoriu pentru Nivel I ) 

 1. Scrieți formulele de structură pentru:
  1. 3-metil-1-butină;
  2. 2,2​-dimetilpentan.
 2. Scrieți ecuația reacției de obținere a \begin{align*} 2,4,6 \end{align*}-trinitrotoluenului din toluen și acid azotic, în prezența acidului sulfuric, utilizând formule de structură pentru compușii organici. 
 3. Calculați masa de 2,4,6-trinitrotoluen, exprimată în kilograme, obținută stoechiometric în urma reacției de nitrare a 184​ kg de toluen.
 4. O probă de hidrocarburi cu masa \begin{align*} 260 \end{align*} g, conține \begin{align*} 2 \end{align*} mol de \begin{align*} 1 \end{align*}​-hexenă și o cantitate necunoscută de toluen. Determinați cantitatea de toluen din proba de hidrocarburi, exprimată în mol.
 5.  
  1. Notați o proprietate fizică a propenei, în condiții standard. 
  2. Scrieți ecuația reacției de polimerizare a propenei.

Subiectul G2. ( Obligatoriu pentru Nivel II )  

 1. Scrieți ecuațiile reacțiilor de dehidrohalogenare a 2-bromobutanului.
 2. Amestecul rezultat la dehidrohalogenarea \begin{align*} 2 \end{align*}-bromobutanului, conține \begin{align*} 2 \end{align*}-bromobutan netransformat, alchenă simetrica si alchena nesimetrica in raport molar de \begin{align*} 1:7:2 \end{align*}. Calculati cantitatea de \begin{align*} 2 \end{align*}-bromobutan care trebuie introdusă în proces, exprimată în mol, pentru obținerea a \begin{align*} 392 \end{align*}​ g de alchenă simetrică.
 3. Adiția hidrogenului la alchene decurge în condiț catalitice, la temperaturi și presiuni înalte. Scrieț ecuația reacției de hidrogenare catalitică a propenei. 
 4. Calculați volumul de propan, exprimat în litri, măsurat în condiț normale de temperatură și de presiune, obținut în urma hidrogenării catalitice a \begin{align*} 16,8 \end{align*} g de propenă, știind că reacția decurge cu un randament de \begin{align*} 75\% \end{align*}.
 5. Scrieți ecuația reacției de esterificare a acidului salicilic cu anhidridă acetică.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{N} - 14\text{O} - 16.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in