Subiectul II

Acestea sunt enunțurile problemelor propuse pentru sesiunea august-septembrie, proba la alegere a profilului și a specializării - chimie organică - din data de 26 august 2016, filiera tehnologică, Subiectul II.

Accesează acestă pagină pentru a vedea rezolvările complete și de nota 10 ale problemelor enunțate mai jos. 

Subiectul D.

Compusul (\text{A}) are formula de structură:

 

 1.  
  1. Notați clasa de hidrocarburi căreia îi aparține compusul (\text{A}).
  2. Notați tipul catenei aciclice a compusului (\text{A})​, având în vedere aranjamentul atomilor de carbon în catenă.
  3. Scrieţi formula de structură a unui izomer al compusului (\text{A})​, ce conține în moleculă 2 atomi de carbon primar.
 2. Determinați raportul atomic \text{C}_\text{secundar}:\text{C}_\text{ter\c tiar}:\text{C}_\text{cuaternar} din molecula compusului (\text{A})​.
 3.  
  1. Notați denumirea IUPAC a compusului (\text{A}).
  2. Notați formula moleculară a compusului (\text{A})​.
 4. Determinați masa de hidrogen, exprimată în grame, conținută în 2 mol de compus (\text{A}).
 5. Scrieţi ecuaţiile reacțiilor dintre compusul (\text{A}) și:
  1. \begin{align*} \text{HBr} \end{align*};
  2. \begin{align*} \text{H}_2(\text{Ni}) \end{align*}.

Subiectul E. 

 1. Un alcool monohidroxilic (\text{A}) are formula moleculară \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} și conține în moleculă un atom de carbon terțiar. Scrieți formula de structură a alcoolului (\text{A})​, știind că acesta este alcool primar.
 2. Un săpun are formula de structură:

\begin{align*} \text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{COO}^{-}\text{Na}^{+}\\ \end{align*}

Determinați numărul atomilor de carbon din formula de structură a săpunului, știind că acesta are raportul atomic \begin{align*} \text{C : O} = 9 : 1 \end{align*}.

 1. Scrieți ecuațiile reacțiilor acidului formic cu:
  1. \begin{align*} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \end{align*} (în mediu acid);
  2. \begin{align*} \text{NaOH} \end{align*}.
 2. Acidul formic din 0,2 L de soluție este neutralizat cu hidroxidul de sodiu din 0,6 L de soluție, de concentrație 0,5 M. Determinați concentrația molară a soluției de acid formic.
 3.  
  1. Scrieți formula de structură a glicerinei.
  2. Notați denumirea IUPAC a glicerinei.
  3. Notați o proprietate fizică a glicerinei, în condiții standard.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in