Subiectul I

În această pagină găsești enunțurile problemelor date în data de 26 august 2016, în cadrul probei la alegere a profilului și a specializării - chimie organică, sesiunea august-septembrie de Bac 2016, pentru filiera tehnologică, Subiectul I. 

Pentru a vedea care sunt răspunsurile corecte ale acestor probleme, astfel încât să poți obține un punctaj maxim, accesează această pagină a eBook-ului nostru.

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Alcanii sunt hidrocarburi cu catenă aciclică nesaturată.
 2. Formula moleculară \text{C}_5\text{H}_{10} corespunde unei alchine.
 3. În condiţii standard de temperatură și de presiune, acetilena este un gaz incolor.
 4. Valina este un aminoacid.
 5. Detergenţii au proprietăți tensioactive.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Atomii de carbon din molecula propenei au valenţa:
  1. I;
  2. III;
  3. II;
  4. IV.
 2. Acidul acetic conţine în moleculă:
  1. 1 atom de carbon secundar;
  2. 2 atomi de carbon primar;
  3. 1 atom de carbon cuaternar;
  4. 2 atomi de carbon terțiar.
 3. Amestecul gazos de hidrocarburi care nu decolorează apa de brom este:
  1. metanul și propena;
  2. propena și 1-butena;
  3. propanul și butanul;
  4. etanul și propina.
 4. Prezintă caracter amfoter:
  1. acidul formic;
  2. glicina;
  3. metanul;
  4. etanul.
 5. Celuloza este solubilă în:
  1. apă;
  2. hidroxid de tetraaminocupru(II);
  3. hidroxid de diaminoargint(I);
  4. hidroxid de cupru(II).

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulelor reactanţilor din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare denumirii produsului majoritar de reacţie. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

             A. 

 1. \text{CH}_4+\text{Cl}_2 \xrightarrow[\quad \quad]{\quad \text{lumin\u a} \quad}
 2. \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{HCl} \xrightarrow[\quad \quad]{\quad \quad}
 3. \text{CH}_4 + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow[\quad \quad]{\quad \text{lumin\u a} \quad}
 4. ​ \text{H}_2\text{C}=\text{CH-CH}_3 + \text{HCl} \xrightarrow[\quad \quad]{\quad \quad}

            B. 

 1. cloroetan
 2. triclorometan
 3. 2-cloropropan 
 4. clorometan
 5. 1-cloropentan 
 6. clorobenzen  

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in