Bacalaureat Chimie Organică | Filiera tehnologică | Sesiunea august-septembrie 2016

Accesează și consultă pagina „Bacalaureat Chimie Organică | Filiera tehnologică | Sesiunea august-septembrie 2016”, unde profesorii noștri au rezolvat complet și conform baremului oficial subiectul de chimie organică dat în data de 26 august 2016 elevilor care urmează filiera tehnologică., fie că urmezi profilul tehnic sau profilul resurse naturale și protecția mediului.

Subiectul de chimie organică care s-a dat în sesiunea august-septembrie a acestui an, are următoarea structură:

Subiectul I

Subiectul A. 

 

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Alcanii sunt hidrocarburi cu catenă aciclică nesaturată.
 2. Formula moleculară \text{C}_5\text{H}_{10} corespunde unei alchine.
 3. În condiţii standard de temperatură și de presiune, acetilena este un gaz incolor.
 4. Valina este un aminoacid.
 5. Detergenţii au proprietăți tensioactive.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Atomii de carbon din molecula propenei au valenţa:
  1. I;
  2. III;
  3. II;
  4. IV.
 2. Acidul acetic conţine în moleculă:
  1. 1 atom de carbon secundar;
  2. 2 atomi de carbon primar;
  3. 1 atom de carbon cuaternar;
  4. 2 atomi de carbon terțiar.
 3. Amestecul gazos de hidrocarburi care nu decolorează apa de brom este:
  1. metanul și propena;
  2. propena și 1-butena;
  3. propanul și butanul;
  4. etanul și propina.
 4. Prezintă caracter amfoter:
  1. acidul formic;
  2. glicina;
  3. metanul;
  4. etanul.
 5. Celuloza este solubilă în:
  1. apă;
  2. hidroxid de tetraaminocupru(II);
  3. hidroxid de diaminoargint(I);
  4. hidroxid de cupru(II).

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulelor reactanţilor din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare denumirii produsului majoritar de reacţie. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

             A. 

 

 1. \text{CH}_4+\text{Cl}_2 \xrightarrow[\quad \quad]{\quad \text{lumin\u a} \quad}
 2. \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{HCl} \xrightarrow[\quad \quad]{\quad \quad}
 3. \text{CH}_4 + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow[\quad \quad]{\quad \text{lumin\u a} \quad}
 4. ​ \text{H}_2\text{C}=\text{CH-CH}_3 + \text{HCl} \xrightarrow[\quad \quad]{\quad \quad}

            B. 

 1. cloroetan
 2. triclorometan
 3. 2-cloropropan 
 4. clorometan
 5. 1-cloropentan 
 6. clorobenzen  

Subiectul II

Subiectul D.

Compusul (\text{A}) are formula de structură:

 

 

 1.  
  1. Notați clasa de hidrocarburi căreia îi aparține compusul (\text{A}).
  2. Notați tipul catenei aciclice a compusului (\text{A})​, având în vedere aranjamentul atomilor de carbon în catenă.
  3. Scrieţi formula de structură a unui izomer al compusului (\text{A})​, ce conține în moleculă 2 atomi de carbon primar.
 2. Determinați raportul atomic \text{C}_\text{secundar}:\text{C}_\text{ter\c tiar}:\text{C}_\text{cuaternar} din molecula compusului (\text{A})​.
 3.  
  1. Notați denumirea IUPAC a compusului (\text{A}).
  2. Notați formula moleculară a compusului (\text{A})​.
 4. Determinați masa de hidrogen, exprimată în grame, conținută în 2 mol de compus (\text{A}).
 5. Scrieţi ecuaţiile reacțiilor dintre compusul (\text{A}) și:
  1. \begin{align*} \text{HBr} \end{align*};
  2. \begin{align*} \text{H}_2(\text{Ni}) \end{align*}.

Subiectul E. 

 1. Un alcool monohidroxilic (\text{A}) are formula moleculară \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} și conține în moleculă un atom de carbon terțiar. Scrieți formula de structură a alcoolului (\text{A})​, știind că acesta este alcool primar.
 2. Un săpun are formula de structură:

\begin{align*} \text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{COO}^{-}\text{Na}^{+}\\ \end{align*}

Determinați numărul atomilor de carbon din formula de structură a săpunului, știind că acesta are raportul atomic \begin{align*} \text{C : O} = 9 : 1 \end{align*}.

 1. Scrieți ecuațiile reacțiilor acidului formic cu:
  1. \begin{align*} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \end{align*} (în mediu acid);
  2. \begin{align*} \text{NaOH} \end{align*}.
 2. Acidul formic din 0,2 L de soluție este neutralizat cu hidroxidul de sodiu din 0,6 L de soluție, de concentrație 0,5 M. Determinați concentrația molară a soluției de acid formic.
 3.  
  1. Scrieți formula de structură a glicerinei.
  2. Notați denumirea IUPAC a glicerinei.
  3. Notați o proprietate fizică a glicerinei, în condiții standard.

Subiectul III

Subiectul F.

 1.  
  1. Scrieţi formula de structură a valinei. 
  2. Notați denumirea IUPAC a valinei.
 2. Scrieţi formulele de structură ale dipeptidelor mixte care pot fi obținute în reacția de condensare dintre glicină şi serină.
 3.  
  1. Notați o sursă naturală de zaharoză.
  2. Notați starea de agregare a zaharozei, în condiții standard.
  3. Scrieți denumirea unui solvent pentru zaharoză.
 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxidare a glucozei cu reactiv Tollens, utilizând formule de structură pentru compușii organici.
 5. Calculaţi masa de argint, exprimată în grame, care se formează în reacţia glucozei din 50 mL soluţie de concentraţie 1M​, cu o cantitate stoechiometrică de reactiv Tollens. 

Mase atomice: \text{H}-1\text{C}-12\text{Ag}-108.

Subiectul G1. ( Obligatoriu pentru Nivel I ) 

 1. Scrieți formulele de structură pentru:
  1. 3-metil-1-butină;
  2. 2,2​-dimetilpentan.
 2. Scrieți ecuația reacției de obținere a \begin{align*} 2,4,6 \end{align*}-trinitrotoluenului din toluen și acid azotic, în prezența acidului sulfuric, utilizând formule de structură pentru compușii organici. 
 3. Calculați masa de 2,4,6-trinitrotoluen, exprimată în kilograme, obținută stoechiometric în urma reacției de nitrare a 184​ kg de toluen.
 4. O probă de hidrocarburi cu masa \begin{align*} 260 \end{align*} g, conține \begin{align*} 2 \end{align*} mol de \begin{align*} 1 \end{align*}​-hexenă și o cantitate necunoscută de toluen. Determinați cantitatea de toluen din proba de hidrocarburi, exprimată în mol.
 5.  
  1. Notați o proprietate fizică a propenei, în condiții standard. 
  2. Scrieți ecuația reacției de polimerizare a propenei.

Subiectul G2. ( Obligatoriu pentru Nivel II )  

 1. Scrieți ecuațiile reacțiilor de dehidrohalogenare a 2-bromobutanului.
 2. Amestecul rezultat la dehidrohalogenarea \begin{align*} 2 \end{align*}-bromobutanului, conține \begin{align*} 2 \end{align*}-bromobutan netransformat, alchenă simetrica si alchena nesimetrica in raport molar de \begin{align*} 1:7:2 \end{align*}. Calculati cantitatea de \begin{align*} 2 \end{align*}-bromobutan care trebuie introdusă în proces, exprimată în mol, pentru obținerea a \begin{align*} 392 \end{align*}​ g de alchenă simetrică.
 3. Adiția hidrogenului la alchene decurge în condiț catalitice, la temperaturi și presiuni înalte. Scrieț ecuația reacției de hidrogenare catalitică a propenei. 
 4. Calculați volumul de propan, exprimat în litri, măsurat în condiț normale de temperatură și de presiune, obținut în urma hidrogenării catalitice a \begin{align*} 16,8 \end{align*} g de propenă, știind că reacția decurge cu un randament de \begin{align*} 75\% \end{align*}.
 5. Scrieți ecuația reacției de esterificare a acidului salicilic cu anhidridă acetică.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{N} - 14\text{O} - 16.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

 

Pentru a te ajuta să te descurci cât mai bine la această probă, te sfătuim să accesezi pagina „Bac Chimie 2016”, unde profesorii noștri, pe lângă câteva sfaturi utile pentru acest examen, ți-au pregătit și alte subiecte de tip Bac, rezolvate complet de către aceștia.

Spor la învățat și multă baftă la examen!

Bacalaureat Chimie Organică | Filiera tehnologică | Sesiunea august-septembrie 2016

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.