Bacalaureat Chimie Organică Filiera tehnologică | Model de subiect 2016

Dacă urmezi filiera tehnologică și ai început deja să te pregătești pentru examenul de Bac din vara anului 2017 și îți dorești să îți exersezi cunoștințele de chimie organică, atunci accesează materialul nostru și încearcă să rezolvi modelul de subiect primit de colegii tăi mai mari în toamna anului 2015.

Asemenea altor subiecte de tip Bac pentru chimie, problemele acestui model de subiect sunt structurate astfel:

Subiectul I

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. O catenă aciclică saturată conține legături covalente multiple între atomii de carbon.
 2. Acetilena are formula moleculară \text{C}_2\text{H}_2​.
 3. Solubilitatea alcoolilor în apă scade cu creşterea numărului de grupe hidroxil din moleculele acestora.
 4. Proteinele se formează în procesul de fotosinteză.
 5. Pentru vulcanizarea cauciucului se utilizează sulf.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului, însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Alchena ce conţine în moleculă 1 atom de carbon cuaternar este:
  1. 2-metil-1-butena;
  2. 1-pentena;
  3. 3​-metil-1-butena;
  4. 2-pentena.
 2. Are formula moleculară \text{C}_5\text{H}_{12}:
  1. 2-metilpentanul;
  2. 2,2-dimetilbutanul;
  3. 2-metilbutanul; 
  4. 3-metilpentanul.
 3. Denumirea uzuală a 1,2,3-propantriolului este:
  1. glicol;
  2. glicină;
  3. glicerină;
  4. glicocol.
 4. Este solubil în apă:
  1. benzenul;
  2. toluenul;
  3. metanul;
  4. metanolul.
 5. Grupa funcţională din molecula unui alcool este:
  1. monovalentă; 
  2. divalentă; 
  3. trivalentă;
  4. tetravalentă.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al compusului din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare clasei de compuși organici căreia îi aparține. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

           A. 
 1. \text{CH}_3-\text{NH}_2
 2. ​ 

            B. 

 1. compus halogenat
 2. alcool
 3. fenol
 4. acid carboxilic
 5. amină
 6. cetonă

Subiectul II 

Subiectul D. 

Compusul (A) are formula de structură:

 1. Notați denumirea grupelor funcționale din molecula compusului (A)​.
 2. Precizați tipul atomilor de carbon (1) și (2) din formula de structură a compusul (A)​.
 3. Determinați masa de compus (A) ce conține 9696​ g de oxigen.
 4. Calculaţi raportul atomic \text{C} : \text{H} : \text{O} : \text{N}​C:H:O:N din molecula compusului (A).
 5. Scrieți ecuațiile reacțiilor compusului (A) cu:
  1. KOH\text{KOH};
  2. CaCO3.

Subiectul E. 

 1.  
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a acidului acetic, prin oxidarea alcoolului etilic cu soluţie de permanganat de potasiu, în mediu de acid sulfuric.
  2. Calculaţi masa de alcool etilic, exprimată în grame, necesară obţinerii a 180 g de acid acetic.
 2.  
  1. Scrieţi formula de structură a acetatului de etil. 
  2. Notați o proprietate fizică a acidului acetic.
  3. Notați o utilizare a alcoolului etilic.
 3. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre magneziu şi acid propanoic.
 4. O probă de acid propanoic reacţionează complet cu 12 g de magneziu. Calculaţi volumul de hidrogen, exprimat în litri, obţinut stoechiometric în reacția cu magneziul, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune.
 5. Scrieți formula de structură a trioleinei.

Subiectul III

Subiectul F.

 1. Scrieți denumirile IUPAC pentru aminoacizii \text{(A)}(A) și (B)\text{(B)} care au formulele de structură:

 1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a două dipeptide mixte, utilizând ca reactanţi aminoacizii de la punctul \mathit{1}​1.
 2. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre glucoză și reactivul Tollens.
 3. Calculaţi masa de argint, exprimată în grame, care s-ar obţine stoechiometric din reacţia a 22​ mol de glucoză cu reactivul Tollens.
 4.  
  1. Notați două proprietăți fizice ale glucozei.
  2. Notați o utilizare a glucozei.
  3. Notați o sursă naturală de glucoză.

Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Mg-24; Ag-108.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.


Subiectul G1. (Obligatoriu pentru Nivel I) 

 1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor pentru obţinerea mononitrobenzenului și a 1,3​-dinitrobenzenului, din benzen, utilizând amestec nitrant.
 2. În masa de reacţie obţinută la nitrarea benzenului, după îndepărtarea compușilor anorganici, se găsesc benzen nereacţionat, mononitrobenzen și 1,3-dinitrobenzen, în raport molar de 2:1:1. Calculaţi masa de mononitrobenzen, exprimată în kilograme, care s-ar obține stoechiometric din 1560​ kg de benzen.
 3. Determinați raportul atomic C:H din molecula naftalinei.
 4. Notaţi starea de agregare a naftalinei, în condiții standard de temperatură și de presiune.
 5.  
  1. Scrieți ecuația reacției de polimerizare a clorurii de vinil.
  2. Notați o utilizare a polimerului obținut la punctul 5.a​.

Subiectul G2. (Obligatoriu pentru Nivel II)  

 1. Un compus diclorurat geminal, cu catenă aciclică saturată, are 11​ atomi în moleculă. Determinaţi formula moleculară a compusului diclorurat geminal.
 2. Scrieţi formulele de structură ale compușilor dihalogenați geminali, care au formula moleculară determinată la punctul \mathit{1}.
 3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a monoclorobenzenului, respectiv a 1,2-diclorobenzenului, din benzen şi clor, în prezenţa clorurii de fier(III).
 4. La clorurarea catalitică a benzenului se obţine un amestec de reacţie care, după îndepărtarea acidului clorhidric, are compoziţia procentuală molară: monoclorobenzen, 10% 1,2-diclorobenzen, restul benzen nereacţionat. Calculaţi volumul de clor, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune, necesar clorurării a 39​ g de benzen.
 5. Notați o utilizare a acidului salicilic.​

Mase atomice: H-1; C-12\text{C} - 12; N-14; O-16.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

Accesează acest material după ce ai rezolvat toate problemele acestui model de subiect, pentru a vedea cum propun profesorii noștri că se rezolvă problemele de chimie organică cu proteine, vulcanizarea cauciucului, solubilitatea în apă, grupe funcționale, clase de compuși organici, ecuații și reacții, proprietăți și utilizări ale acidului acetic sau a glucozei, denumirile IUPAc a doi aminoacizi, reactiv Tollens, strea de agregare a naftalinei și multe altele.

Spor la rezolvarea problemelor de chimie organică!

Bacalaureat Chimie Organică Filiera tehnologică | Model de subiect 2016

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.