Subiectul III

Mai jos găsești enunțurile problemelor subiectului pregătit pentru simularea examenului de Bacalaureat 2016, proba la alegere a profilului și a specializării, chimie anorganică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul III.

Accesează cu încredere această pagină a materialului nostru, pentru a vedea rezolvarea completă și conform baremului oficial a problemelor enunțate mai jos

Subiectul F.

 1. Ecuația termochimică a reacției de ardere a acetilenei, C2H2,​, este:

\text{C}_2\text{H}_2\text{(g)} + 5/2\ \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{ CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{O(l)}, \Delta _\text{r}\text{H} = - 1300,2 \text{ kJ}.

Calculaţi căldura molară de formare standard a acetilenei în reacția de ardere a acesteia, utilizând entalpiile molare de formare standard: \Delta _\text{f}\text{H} ^{0}_{\text{CO}_2\text{(g)}}= - 393,5 \text{ kJ/mol}, \Delta _\text{f}\text{H} ^{0}_{\text{H}_2\text{O(l)}}= - 285,8 \text{ kJ/mol}.

 1. Determinaţi căldura, exprimată în kilojouli, degajată la arderea a 7,8​ g de acetilenă.
 2. Determinaţi variaţia de entalpie pentru reacţia descrisă de ecuația chimică:

2\ \text{NH}_3\text{(g)}+ 5/2\ \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\ \text{NO(g)} + 3\ \text{H}_2\text{O(g)}, utilizând ecuaţiile termochimice: 

\begin{align*} &\text{(I)}\quad \quad\quad1/2\ \text{N}_2\text{(g)}+ 3/2\ \text{H}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{NH}_3\text{(g)}\\ &\text{(II)}\quad\quad\ \ \text{H}_2\text{(g)}+ 1/2\ \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(l)} \\ &\text{(III)}\quad\quad\ \text{NO(g)} \longrightarrow 1/2\ \text{N}_2\text{(g)}+ 1/2\ \text{O}_2\text{(g)}\\ &\text{(IV)}\quad\quad\ \text{H}_2\text{O(g)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(l)} \\ \end{align*}       \begin{align*} & \Delta _\text{r}\text{H}_1 = -45,9\ \text{kJ} \\ & \Delta _\text{r}\text{H}_2 = -285,8\ \text{kJ} \\ & \Delta _\text{r}\text{H}_3= -91,3\ \text{kJ}\\ &\Delta _\text{r}\text{H}_4 =44 \ \text{kJ}. \end{align*}

 1. La arderea unui mol de etanol (C2H6O) se eliberează 1234,8 kJ. Calculaţi masa de etanol, exprimată în grame, care produce prin ardere cǎldura necesarǎ încǎlzirii a 300 g de apă, de la 30^\circ\text{C} la 80^\circ\text{C}. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 2. Monoxidul de carbon, CO(g), este mai stabil termodinamic decât monoxidul de azot, NO(g)​. Scrieți relația dintre entalpiile molare de formare standard ale acestor oxizi. Justificaţi răspunsul.

Numere atomice: N-7; Cl-17.

Mase atomice: H-1; C-12; O-16.

c_\text{ap\u a}=4,18\ \text{kJ}\cdot \text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}.


Subiectul G1. (Obligatoriu pentru Nivel I) 

 1. Cloratul de potasiu se descompune, în prezența dioxidului de mangan, conform reacției descrisă de ecuația chimică:

2\text{ KClO}_3 \xrightarrow[\quad \quad]{\quad \text{MnO}_2 \quad} 2\ \text{KCl}+3\ \text{O}_2

 1. Notați rolul dioxidului de mangan în această reacție.
 2. Precizați dacă dioxidului de mangan se regăsește cantitativ la sfârșitul reacției.
 1. Calculați volumul de oxigen, exprimat în litri, măsurat la presiunea de 3 atm și temperatura de 27^\circ\text{C}, care se formează la descompunerea a 49 kg de clorat de potasiu, de puritate 75%​, procente masice. Impuritățile sunt stabile termic.
 2. Determinați numărul ionilor de potasiu dintr-un amestec echimolar ce conține clorat de potasiu și clorură de potasiu, cu masa de 19,7​ g.
 3. Calculați concentrația ionilor hidroxid dintr-o soluție de hidroxid de potasiu, cu pH=13.
 4. Notaţi culoarea unei soluții de hidroxid de sodiu la adăugarea a 2-3​ picături de fenolftaleină.

Subiectul G2. (Obligatoriu pentru Nivel II)  

 1. Pentru o reacţie de tipul:

\text{A}\longrightarrow\text{Produ\c si}

scăderea concentraţiei reactantului (A) de la 2 mol/L la 1 mol/L este însoţită de o scădere a vitezei de reacţie, de la 0,466 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1} la 0,1165\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}.

 1. Determinaţi ordinul acestei reacţii.
 2. Determinați unitatea de măsură a constantei de viteză, k.
 1. Sinteza acidului iodhidric este descrisǎ de ecuaţia chimicǎ:

\text{H}_2\text{(g)} + \text{I}_2\text{(g)} \rightleftarrows 2\text{ HI(g)}.

Determinaţi valoarea numerică a constantei de echilibru, Kc cunoscând concentraţiile componenţilor la echilibru: [H2]=3,2 mol/L, [I2]=0,256 mol/L şi [HI]=6,4 mol/L.

 1. Precizaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic:

\text{N}_2\text{O}_4\text{(g)} \rightleftarrows 2\text{ NO}_2\text{(g)} - \text{Q}

în urmǎtoarele situaţii:

 1. scade temperatura;
 2. crește presiunea.
 1.  
  1. Scrieţi formula chimică a tetrahidroxoaluminatului de sodiu.
  2. Notați numărul de coordinare al ionului metalic central.
 2. Uitlizând potențialele standard de reducere: 

\varepsilon ^{0}_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}=-0,44\ \text{V}\varepsilon ^{0}_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}=-0,76\ \text{V} şi \varepsilon ^{0}_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}}=+0,80\ \text{V}:

 1. Calculați tensiunea electromotoare a fiecărei reacții, reprezentate mai jos:

\begin{align*} &\text{(I)} \quad \text{Zn(s)} + 2\text{ AgNO}_3\text{(aq)} \longrightarrow \text{Zn}(\text{NO}_3)_2\text{(aq)} + 2\text{ Ag(s)} \\ &\text{(II)}\ \ 2\ \text{Ag(s)} + \text{Fe}(\text{NO}_3)_2\text{(aq)} \longrightarrow 2 \text{ AgNO}_3\text{(aq)} + \text{Fe(s)}. \end{align*}

 1. Precizați care dintre reacții este posibilă, având în vedere valoarea tensiunii electromotoare.

Mase atomice: O-16; Cl-35,5; K-39.

Constanta molară a gazelor: R = 0,082\ \text{L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in