Subiectul II

Mai jos ai enunțate problemele subiectului dat în primăvara aceasta, în cadrul probei la alegere a profilului a simulării examenului de Bac 2016, la chimie anorganică, filiera teoretică și cea vocațională, Subiectul II.

Accesează cu încredere această pagină pentru a vedea cum propun profesorii noștri de chimie că se rezolvă problemele de chimie anorganică enunțate mai jos.

Subiectul D. 

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{82}^{207}\textrm{Pb}​.
 2.  
  1. Scrieți configurația electronică a elementului chimic (E) al cărui atom are 5 electroni în substratul 2p.
  2. Notaţi poziţia în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului chimic (E).
  3. Notați numărul orbitalilor monoelectronici ai atomului elementului (E).
 3. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de azot, utilizând simbolul elementului şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5. Notați modul în care variază solubilitatea dioxidului de carbon în apă, în următoarele cazuri:
  1. creşte temperatura;
  2. creşte presiunea.

Subiectul E. 

 1. În laborator, clorul se poate obține din dioxid de mangan şi acid clorhidric:

\dotsc\text{MnO}_2 + \dotsc\text{HCl} \longrightarrow \dotsc\text{Cl}_2 +\dotsc\text{MnCl}_2 + \text{H}_2\text{O}

 1. Scrieţi ecuaţia procesului de oxidare și ecuaţia procesului de reducere. 
 2. Precizaţi rolul acidului clorhidric (agent oxidant, agent reducător).
 1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1​.
 2. Se amestecǎ 400 g soluţie de acid clorhidric, de concentraţie procentualǎ masicǎ 10% cu 400 g soluţie de acid clorhidric, de concentraţie procentualǎ masicǎ 5% şi cu 200 g de apă.
  1. Calculaţi masa de acid clorhidric, exprimată în grame, din soluţia rezultată după amestecare.
  2. Determinaţi concentraţia procentuală a soluţiei finale de acid clorhidric.
 3. O probă de 0,5 mol de sodiu reacţionează complet cu apa.
  1. Scrieți ecuaţia reacţiei care are loc între sodiu şi apă.
  2. Calculaţi masa de hidrogen obținută în reacție, exprimată în grame.
 4. Notați două metode de protecție anticorosivă a metalelor.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in